Tom 126

Cena:32.00
Dostępny od ręki
Do koszyka

ARTYKUŁY

Ks. Grzegorz Kublin, Niedrukowany dokument księcia raciborskiego Leszka z dnia 21 stycznia 1319 roku, s. 7-24.

Iwona Darska, Piętnastowieczna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Krzywaczce jako przykład późnego dzieła w stylu międzynarodowym około 1400 roku z terenu Małopolski, s. 25-57.

Ewelina Kazienko, W kręgu świętych patronów nowotarskich w dobie średniowiecza, s. 59-87.

Ks. Adam Kubasik, Kształtowanie się świadomości ukraińskiej duchowieństwa w cerkwi greckokatolickiej w Galicji Wschodniej, s. 89-110.

Eugeniusz Niebelski, „Krzewiciele polskich idei”. Duchowni katoliccy zesłani do Imperium Rosyjskiego – czasy polskiej niewoli narodowej, s. 111-190.

Ks. Józef Marecki, Życie codzienne kapucynów krośnieńskich, s. 191-231.

Lucyna Rotter, Architektura, wystrój i symbolika klasztorów kapucyńskich na przykładzie klasztoru krośnieńskiego, s. 233-249.

Piotr Matoga, Z badań nad historią muzyki w klasztorze Sióstr Dominikanek na Gródku w Krakowie, s. 251-264.

Waldemar Żurek, Wizytacja kościoła parafialnego w Dywinie w diecezji wileńskiej z 1867 roku, s. 265-290.

Piotr Kardyś, Rubrycele i schematyzmy diecezji żmudzkiej z lat 1853-1914 zachowane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, s. 291-319.

Eleonora Hensche CR, Wychowanie i kształcenie sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1919-1939, s. 321-375.

Piotr Zubowski, Cerkwie prawosławne Kielc w polityce władz centralnych i samorządowych II Rzeczypospolitej, s. 377-402.

Agnieszka Szmerek, Zasób Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie w świetle jego dziejów po II wojnie światowej, s. 403-415.

Marcin Musiał, „Inteligentny i zdolny rzemieślnik to przyszłość Państwa Ludowego”. Państwo i Kościół w procesie wychowania młodzieży w latach 1945-1951 na przykładzie prywatnego salezjańskiego męskiego gimnazjum krawieckiego we Wrocławiu, s. 417-439.

 

RECENZJA

Radosław Krajniak, Rec.: Alojzy Szudrowicz, „Kapituła kruszwicka. W tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy”, s. 441-446.

 

MISCELANEA

Bp Jan Kopiec, Dziękczynienie za świadczone dobro. Homilia z okazji 70-lecia „Naszej Przeszłości”, s. 447-449.

Wacław Umiński CM, Śp. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski CM, s. 451-453.

Bibliografia prac Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego CM (opr. W. Umiński CM), s. 455-474.

Bibliografia zawartości półrocznika „Nasza Przeszłość” tomy 101-125 (opr. W. Umiński CM), s 475-500.