Strona Główna"Nasza Przeszłość" jest czasopismem poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Już w pierwszym tomie wydanym w 1946 r. sformułowano program: "Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne społeczne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa. [...] Jest jednak idea jeszcze inna... Pragniemy mianowicie przyczynić się w miarę sił naszych do akcji gromadzenia i przygotowywania materiałów naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie tysiąclecie chrztu Polski".


Strona redakcyjna

Założyciel i pierwszy redaktor
KS. ALFONS SCHLETZ CM

Redakcja
GRZEGORZ CHAJKO (UPJPII Kraków), KS. TOMASZ BAŁUKA CM (ITKM Kraków) – sekretarz redakcji, KS. WACŁAW UMIŃSKI CM (UPJPII Kraków) – redaktor naczelny, BARBARA ŻEBROWSKA

Redakcja językowa
AGATA GRUZŁA

Rada naukowa
BP JAN KOPIEC (UO Opole), KS. WŁODZIMIERZ BIELAK (KUL Lublin), KS. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI CM (UPJPII Kraków), KS. JAN PIETRZYKOWSKI SDB (UKSW Warszawa), KS. MIECZYSŁAW RÓŻAŃSKI (UWM Olsztyn), JERZY STRZELCZYK (UAM Poznań), KS. DOMINIK ZAMIATAŁA CMF (UKSW Warszawa), KS. STANISŁAW ZIMNIAK SDB (Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie), RICHARD BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI (University College London)


Wersją referencyjną jest wersja papierowa.


POLECAMY NAJNOWSZY TOM 129, 2018 rok

POLECAMY Sto tomów »Naszej Przeszłości«


Zadanie "Digitalizacja roczników czasopisma "Nasza Przeszłość" i udostępnienie ich w internecie" zostało dofinansowane w ramach umowy 968/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zdigitalizowane roczniki dostępne są w menu Biblioteka cyfrowa.W archiwum "Naszej Przeszłości" realizowany jest obecnie projekt pt. "Przygotowanie inwentarza archiwalnego Instytutu Wydawniczego księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”. Część I – prace wstępne, segregacja i systematyzacja akt oraz formowanie i opisanie jednostek archiwalnych". Został on dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach zadania publicznego pt. Wspieranie działań archiwalnych 2018.


Zadanie pt. Wydawanie czasopisma "Nasza Przeszłość" (umowa nr 06661/18/FPK/IK) zostało dofinansowane w ramach programu Czasopisma ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

INSTYTUT WYDAWNICZY KSIĘŻY MISJONARZY REDAKCJA "NASZA PRZESZŁOŚĆ";
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków; tel.: +48(12)422-88-77, fax 429-13-17; e-mail: naszaprzeszlosc@post.pl
NIP: 677-20-18-167; PKO BP S.A. nr konta: 53 1020 2892 0000 5402 0145 7506; ISSN 0137-3218
Powered by Quick.Cms