Strona Główna"Nasza Przeszłość" jest czasopismem poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Już w pierwszym tomie wydanym w 1946 r. sformułowano program: "Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne społeczne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa. [...] Jest jednak idea jeszcze inna... Pragniemy mianowicie przyczynić się w miarę sił naszych do akcji gromadzenia i przygotowywania materiałów naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie tysiąclecie chrztu Polski".


Strona redakcyjna

Założyciel i pierwszy redaktor
KS. ALFONS SCHLETZ CM

KOLEGIUM REDAKCYJNE
ks. dr Wacław Umiński CM (UPJPII Kraków) - redaktor naczelny
ks. dr Michał Lipiński CM (ITKM Kraków) - zastępca redaktora naczelnego
ks. mgr Dariusz Budzyński CM (ANP Kraków) - sekretarz redakcji

Członkowie redakcji
dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT
dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH
dr hab. Cecylia Kuta (IPN Kraków)
dr Adam Szot (AMAB)
mgr Magdalena Marosz (UPJPII)
mgr Agata Gruzła – redaktor językowy

RADA NAUKOWA
bp prof. dr hab. Jan Kopiec (Opole)
dr hab. Peter Borza (Pavol Jozef Safarik University, Koszyce, Słowacja)
dr hab. Włodzimierz Bielak (KUL Lublin)
dr hab. Richard Butterwick-Pawlikowski (University College, London, Anglia)
dr hab. Cséby Géza (Keszthely, Węgry)
dr hab. Mirosław Golon (UMK Toruń)
prof. hab. Józef Marecki (UPJPII Kraków)
dr. hab. Przemysław Nowakowski CM (prof. UPJPII Kraków),
dr hab. Jan Pietrzykowski SDB (UKSW Warszawa)
dr hab. Mieczysław Różański (UWM Olsztyn)
dr hab. Jerzy Strzelczyk (UAM Poznań)
dr hab. Karel Sladek (Univerzita Karlova Praga, Czechy)
dr hab. Dominik Zamiatała CMF (UKSW Warszawa)
dr hab. Stanisław Zimniak SDB (Salezjański Instytut Historyczny, Rzym, Włochy)
dr hab. Mykhailo Zhurba (NUP, Kijów)
dr hab. Lucyna Rotter, prof. UPJPII
dr hab. Martyna Deszczyńska (Collegium Verum, Warszawa)


Wersją referencyjną jest wersja elektroniczna.


POLECAMY NAJNOWSZY TOM 139, 2023 rok

POLECAMY Sto tomów »Naszej Przeszłości«


Zadanie "Digitalizacja roczników czasopisma "Nasza Przeszłość" i udostępnienie ich w internecie" zostało dofinansowane w ramach umowy 968/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zdigitalizowane roczniki dostępne są w menu Biblioteka cyfrowa.W archiwum „Naszej Przeszłości” został zrealizowany projekt pt. Przygotowanie inwentarza archiwalnego Instytutu Wydawniczego księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”. Część II – sporządzenie i publikacja inwentarz w wersji elektronicznej. Został on dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach zadania publicznego pt. Wspieranie działań archiwalnych 2021 (umowa nr 6/WDA 2021).

Archiwum "Naszej Przeszłości"

Zadanie pt. Wydawanie czasopisma „Nasza Przeszłość” (umowa nr 4725/21/FPK/IK) zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

INSTYTUT WYDAWNICZY KSIĘŻY MISJONARZY REDAKCJA "NASZA PRZESZŁOŚĆ";
ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków; tel.: +48(12)422-88-77, fax 429-13-17; e-mail: naszaprzeszlosc@post.pl
NIP: 677-20-18-167; PKO BP S.A. nr konta: 53 1020 2892 0000 5402 0145 7506;
e-ISSN: 2720-0590  (wersja online), p-ISSN: 0137-3218 (wersja drukowana)
Powered by Quick.Cms