Historia

1946 8 IX Rozpoczęcie działalności Wydawnictwa "Nasza Przeszłość". Założycielem - ks. dr hab. ALFONS SCHLETZ CM. Redakcja mieści się w Domu Stradomskim Zgromadzenia Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej 4 w Krakowie.
1946 7 XII Ukazał się I tom "Naszej Przeszłości".
1948   Ukazał się IV tom, ostatni przed 9-letnią przerwą w okresie prześladowania Kościoła zawieszono wydawanie także NP.
1957 2 I Wznowienie wydawania NP.
1967 1-2 IV Sympozjum z okazji wydania 25 tomów.
1972 5-6 V Przeniesienie redakcji do nowego domu przy ul. Strzelnica 6. wybudowanego z myślą utworzenia Instytutu Badań Historii Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce.
1978   Jubileusz z okazji wydania 50 tomu NP.
1981 27 III Śmierć ks. redaktora Alfonsa Schletza, po wydaniu 55 tomu NP.
1981   Nowym redaktorem został ks. dr TADEUSZ GOCŁOWSKI CM (ówczesny wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, aktualnie arcybiskup gdański). Redagował tomy od 56 do 58.
1982 VIII Ze względu na nominację na rektora Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie zostaje zwolniony z tej funkcji.
1982   Nowym redaktorem został mianowany ks. dr JAN DUKAŁA CM.
1984   Powstanie Rady Naukowej NP.
1995   Początek dotacji Komitetu Badań Naukowych dla NP.
2003 XI Wydanie jubileuszowego 100 tomu NP.
2004 III Ukazało się okolicznościowe podsumowanie NP pt. "Sto tomów Naszej Przeszłości. Bibliografia - dzieje - ludzie". red. ks. J. Dukała i bp J. Kopiec.
2004 IV Nowym redaktorem NP został mianowany ks.dr STANISŁAW ROSPOND CM. Siedzibę redakcji przeniesiono do Domu Stradomskiego, do tej samej części, którą zajmował pierwotnie ks. redaktor Alfons Schletz.
2004 VI Wydano 101 tom NP.
2006 III Obchody 25 rocznicy śmierci ks. Alfonsa Schletza.
2011   Po wydaniu 116 tomu ks. dr Stanisław Rospond CM przekazał redakcję w ręce swojego następcy
2012   Kolejnym piątym redaktorem NP został mianowany ks. dr Wacław Umiński CM

 

ŻYCIORYSY REDAKTORÓW:

Powered by Quick.Cms