ks. dr hab. Alfons Schletz CM

  • ks. dr hab. Alfons Schletz CM

    ks. dr hab. Alfons Schletz CM

Założyciel i pierwszy redaktor “Naszej Przeszłości” 1946-1981

Data urodzenia: 29 marca 1911 r.
Miejsce urodzenia: Ostrowite k. Chojnic (diec. chełmińska).
Dzień powołania: 28 października 1928 r.
Śluby wieczyste: 27 września 1930 r.
Święcenia kapłańskie: 20 grudnia 1936 r., z rąk bpa Stanisława Rosponda

Placówki:
 
1937-1945

Lwów - wikariusz parafii św. Wincentego a Paulo przy kościele św. Zofii, kapelan Szpitala Powszechnego i Klinik Uniwersyteckich. Studia z historii Kościoła i historii powszechnej w Uniwersytecie Jana Kazimierza. Magisterium z teologii (1938), doktorat z filozofii (1939). W 1942 r. założył żeńską grupę Sodalicji Mariańskiej. Prowadził tajne nauczanie i działalność kulturalno-oświatową w warunkach konspiracyjnych

1945-1950

Kraków Stradom. Wykładowca patrologii i historii Kościoła w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, OO. Paulinów w Krakowie (1946-1948), w WSD w Kielcach (1947-1950). Habilitacja na Wydziale Teologicznym UW (1946). Redaktor wydawnictwa "Analecta Historica Congregationis Missionis Prov. Polonorum" (1946-1949).

1946-1981
 
Założył i redagował półrocznik naukowy "Nasza Przeszłość" Zawieszona edycja w latach 1948-1956. Wznowienie od 1957. Wydał w sumie 55 tomów.
1953-1956

Zielonki k. Warszawy - kapelan Państwowego Domu Rencistów (pod pseudonimem ks. Adam Sosnowski).

1956-1972

Kraków Stradom. Kontynuacja wykładów i pracy redaktorskiej. Organizował wykłady, seminaria i prelekcje dla sióstr zakonnych. Kapelan augustianek w Krakowie (1957-1972). Rekolekcjonista sióstr. W latach 1968-1969 w Stanach Zjednoczonych AP i w Brazylii gromadził materiały do historii misjonarzy. Dzięki jego inicjatywie w latach 1969-1972 powstał w Krakowie przy ul. Strzelnica 6 na Woli Justowskiej nowy dom misjonarski

1972-1981

Kraków Strzelnica. Przeniesienie redakcji, biblioteki i archiwum "Naszej Przeszłości". Dzięki jednak redagowanemu przez siebie czasopismu położył duże zasługi dla rozwoju badań nad historią Kościoła w Polsce.

1981

27 marca zmarł po krótkiej chorobie w Krakowie. Pochowany na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Powered by Quick.Cms