Sprawozdanie część I

 • Magazyn

  Magazyn

 • list Bukowinskiego do brata

  list Bukowinskiego do brata

 • list Bukowinskiego do brata

  list Bukowinskiego do brata

 • Telegram kondolencyjny Jenerałowej Zamoyskiej

  Telegram kondolencyjny Jenerałowej Zamoyskiej

Realizacja projektu

W archiwum "Naszej Przeszłości" realizowany jest obecnie projekt pt. Przygotowanie inwentarza archiwalnego Instytutu Wydawniczego księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”. Część I – prace wstępne, segregacja i systematyzacja akt oraz formowanie i opisanie jednostek archiwalnych. Został on dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach zadania publicznego pt. Wspieranie działań archiwalnych 2018.

Opis osiągniętych rezultatów

Dokonano segregacji i systematyzacji akt wchodzących w skład zasobu. Przeprowadzono proces formowania jednostek, a następnie je opisano. Łącznie wyodrębniono 1800 jednostek archiwalnych z zasobu liczącego ok. 50 mb. Przez cały okres realizacji projektu prowadzono zaplanowany proces jego koordynacji. Wszystkie rezultaty zadania mają charakter trwały.

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań

Przeprowadzono gruntowny przegląd całego zasobu archiwalnego Instytutu Wydawniczego księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”, składającego się z akt luźnych, teczek, rękopisów i maszynopisów oprawnych oraz materiałów ikonograficznych powstałych w ciągu minionych trzech stuleci. Po przeglądzie zasobu dokonano segregacji akt, tak by w następnym kroku sformować z nich poszczególne jednostki archiwalne. Łącznie powstało 1800 jednostek archiwalnych, które finalnie opisano. Wykonane prace pozwolą na sporządzenie i opublikowanie szczegółowego inwentarza archiwalnego na kolejnym etapie prac

W okresie finalizowania prac objętych projektem oraz już po ich zakończeniu, opracowany zasób archiwalny był prezentowany słuchaczom wyższych uczelni w ramach warsztatów, jak również młodzieży szkół średnich w ramach lekcji archiwalno-bibliotecznych.

W trakcie prac odkryto cenne materiały dotyczące generałowej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej prowadzącej ośrodki wychowawcze w Kórniku i Zakopanem – Kuźnicach jak również szereg materiałów dotyczących działalności Kościoła w XX w. (nieznaną korespondencję i wspomnienia bł. Władysława Bukowińskiego, materiały dotyczące Stanisławitów oraz materiały redakcyjne „Tygodnika Powszechnego”).

NazwaDataRozmiar
inwentarz_archiwum_np1.pdf

Inwentarz częściowy

2021-12-07 15:311047.59 KB
Powered by Quick.Cms