Tom 1

1946 rok

NazwaDataRozmiar
tom001_0.pdf

Schletz Alfons, Od Redakcji

2020-03-17 09:07591.34 KB
tom001_1.pdf

Hartleb Kazimierz, "Dla pomnożenia chwały Bożej". Jagiełłowe i Jadwigi fundacje na rzecz Kościoła w Koronie i Litwie

2020-03-17 09:072430.09 KB
tom001_2.pdf

Glemma Tadeusz, Wizytacje diecezji krakowskiej z lat 1510-1570

2020-03-17 09:083363.11 KB
tom001_3.pdf

Usowicz Aleksander, Poglądy moralno-polityczne ks. Stanisława Sokołowskiego

2020-03-17 09:081885.60 KB
tom001_4.pdf

Schletz Alfons, Przyczynek do historii Zgromadzenia Misji w okresie rządów wizytatorskich ks. Michała Kownackiego

2020-03-17 09:081697.62 KB
tom001_5.pdf

Wojnowski Jan, Zarys życia religijnego Warszawy w latach 1788-1806

2020-03-17 09:081395.57 KB
tom001_6.pdf

Umiński Józef, Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski biskup płocki (1858-1941)

2020-03-17 09:081332.59 KB
tom001_7.pdf

Reychman Jan, Z dziejów związków kościelnych węgiersko-polskich

2020-03-17 09:081047.20 KB
tom001_8.pdf

Lewicki Karol, Życie religijno-kulturalne w Polsce powojennej

2020-03-17 09:091435.09 KB
tom001_9.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:09253.87 KB
Powered by Quick.Cms