Tom 11

1960 rok

NazwaDataRozmiar
tom011_00.pdf

Wstęp

2020-03-17 09:37956.05 KB
tom011_01.pdf

Wyszyński Stefan, Dobre oczy nad nami [tekst polski i francuski]

2020-03-17 09:37913.05 KB
tom011_02.pdf

Schletz Alfons, Zgromadzenie Księży Misjonarzy w Polsce (charakterystyka ogólna)

2020-03-17 09:37681.13 KB
tom011_03.pdf

Świątecka Maria, Św. Wincenty a Polska

2020-03-17 09:384253.21 KB
tom011_04.pdf

Liedtke Antoni, Początkowe dzieje seminarium chełmińskiego

2020-03-17 09:385778.72 KB
tom011_05.pdf

Prądzyński Wiktor, Tzw. Akademia Chełmińska w latach 1680-1818

2020-03-17 09:384086.59 KB
tom011_06.pdf

Rąb Jan, Seminarium diecezjalne w Przemyślu pod kierownictwem księży misjonarzy (1687-1783)

2020-03-17 09:396416.50 KB
tom011_07.pdf

Schletz Alfons, Działalność Zgromadzenia Misji w Tykocinie na polu oświaty (1769-1864)

2020-03-17 09:405102.34 KB
tom011_08.pdf

Kochanowski Wacław, Kościół i dom księży misjonarzy w Tykocinie

2020-03-17 09:401565.87 KB
tom011_09.pdf

Kronika

2020-03-17 09:401287.85 KB
tom011_10.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:40216.91 KB
Powered by Quick.Cms