Tom 12

1960 rok

NazwaDataRozmiar
tom012_00.pdf

Tom 12

2021-04-26 09:43343.76 KB
tom012_01.pdf

Jan XXIII ogłasza św. Ludwikę de Marillac niebieską patronką wszystkich dzieł opieki społecznej Kościoła [tekst łaciński i tłum. polskie]

2021-04-26 09:431064.44 KB
tom012_02.pdf

List pasterski Episkopatu Polski na 300-lecie śmierci św. Wincentego a Paulo, patrona dzieł dobroczynnych [tekst polski i tłum. francuskie]

2021-04-26 09:443733.86 KB
tom012_03.pdf

Urban Wincenty, Z dziejów szarytek w Bytomiu i ich duszpasterstwa

2021-04-26 09:455429.19 KB
tom012_04.pdf

0błąk Jan, Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo na Warmii

2021-04-26 09:45902.57 KB
tom012_05.pdf

Schletz Alfons, Zarys historyczny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce (karta z dziejów społecznych Kościoła)

2021-04-26 09:467509.41 KB
tom012_06.pdf

Zagórowski Olgierd, Lipowiec, zamek biskupi i dom poprawy dla księży

2021-04-26 09:473365.59 KB
tom012_07.pdf

Chorzępa Michał, Gorzkie Żale, ich geneza i rozwój historyczny

2021-04-26 09:472530.78 KB
tom012_08.pdf

Sitarz Eugeniusz, Ks. Wilhelm Wincenty Michalski (1879-1943). Szkic biograficzny

2021-04-26 09:481172.61 KB
tom012_09.pdf

Recenzje i sprawozdania

2021-04-26 09:481462.52 KB
tom012_10.pdf

Kronika

2021-04-26 09:481695.31 KB
tom012_11.pdf

Spis treści

2021-04-26 09:48236.60 KB
Powered by Quick.Cms