Tom 12

1960 rok

NazwaDataRozmiar
tom012_00.pdf

Wstęp

2016-08-24 16:061333.35 KB
tom012_01.pdf

Urban Wincenty, Z dziejów szarytek w Bytomiu i ich duszpasterstwa

2016-08-24 16:061648.10 KB
tom012_02.pdf

0błąk Jan, Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo na Warmii

2016-08-24 16:06902.57 KB
tom012_03.pdf

Schletz Alfons, Zarys historyczny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Polsce (karta z dziejów społecznych Kościoła)

2016-08-24 16:077509.41 KB
tom012_04.pdf

Zagórowski Olgierd, Lipowiec, zamek biskupi i dom poprawy dla księży

2016-08-24 16:063365.59 KB
tom012_05.pdf

Chorzępa Michał, Gorzkie Żale, ich geneza i rozwój historyczny

2016-08-24 16:062530.78 KB
tom012_06.pdf

Sitarz Eugeniusz, Ks. Wilhelm Wincenty Michalski (1879-1943). Szkic biograficzny

2016-08-24 16:061172.61 KB
tom012_07.pdf

Recenzje i sprawozdania

2016-08-24 16:071462.52 KB
tom012_08.pdf

Kronika

2016-08-24 16:071695.31 KB
tom012_09.pdf

Spis treści

2016-08-24 16:07236.60 KB
Powered by Quick.Cms