Tom 122

2014 rok

NazwaDataRozmiar
tom122_00.pdf

Tom 122

2020-12-27 16:00139.11 KB
tom122_01.pdf

Marcin A. Klemeński, Klasztor augustianów-eremitów w Sierakowie nad Wartą (XIV-XV w.)

2020-12-27 16:00259.99 KB
tom122_02.pdf

Adam Zapała, Geneza kazań Jana Frankensteina „Scio quid faciam”

2020-12-27 16:00324.17 KB
tom122_03.pdf

Piotr Matoga, Historia organów w najstarszych polskich klasztorach Sióstr Klarysek

2020-12-27 16:011688.26 KB
tom122_04.pdf

Janusz Frykowski, Dzieje parafii unickiej w Jarczowie w XVIII wieku

2020-12-27 16:01673.23 KB
tom122_05.pdf

Agnieszka Bajor, O. Mariana Pirożyńskiego przestrogi i zalecania czytelnicze

2020-12-27 16:01393.25 KB
tom122_06.pdf

Józefa Watroba SM, Zofia Łuszczkiewicz – s. Izabella. Siostra Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1898-1957)

2020-12-27 16:01931.31 KB
tom122_07.pdf

Urszula Perkowska, Studenckie lata Zofii Izabelli Łuszczkiewicz

2020-12-27 16:01643.33 KB
tom122_08.pdf

Tomasz Bałuka CM, Małe Seminarium Księży Misjonarzy w Wilnie w okresie międzywojennym

2020-12-27 16:011129.08 KB
tom122_09.pdf

Ks. Łukasz Krucki, Nieznany raport prymasa Augusta Hlonda o sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce po przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 I 1947 r

2020-12-27 16:01318.16 KB
tom122_10.pdf

Marcin Musiał, Proces likwidacji szkół katolickich w powojennej Polsce na przykładzie Salezjańskiego Gimnazjum Krawieckiego we Wrocławiu

2020-12-27 16:01297.18 KB
tom122_11.pdf

Marceli Kosman, Jasna Góra na Maryjnej drodze Europy i Polski. Ze studiów nad sanktuarium narodowym. Publikacja jubileuszowa

2020-12-27 16:01209.05 KB
tom122_12.pdf

Marceli Kosman, Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku

2020-12-27 16:01215.41 KB
tom122_13.pdf

Elżbieta S. Monika Albiniak SDP, Księga cudów i łask. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim

2020-12-27 16:01221.25 KB
tom122_14.pdf

Marek Marczewski, Jan Walkusz, Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku

2020-12-27 16:01217.06 KB
tom122_15.pdf

Bogumiła Warząchowska, VI Powiatowa Konferencja Regionalna „Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”

2020-12-27 16:01263.65 KB
tom122_16.pdf

Witold Konopka, Konferencja „Jezuici wczoraj i dziś. 200 lat od odrodzenia Towarzystwa Jezusowego (1814-2014)”

2020-12-27 16:01138.84 KB
tom122_17.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 16:01278.97 KB
Powered by Quick.Cms