Tom 125

2016 rok

NazwaDataRozmiar
tom125_00.pdf

Tom 125

2020-12-27 16:03143.88 KB
tom125_16.pdf

Tadeusz Oracki, Na marginesie artykułu ks. Sławomira Zabraniaka

2020-12-27 16:04194.86 KB
tom125_17.pdf

Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła

2020-12-27 16:04232.40 KB
tom125_18.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 16:04255.98 KB
tom125_08.pdf

Wiesław Partyka, Dom poprawy dla duchownych w Liszkowie w latach 1835-1852

2020-12-27 16:03262.69 KB
tom125_10.pdf

Ks. Stanisław Adamiak, Tło społeczno-polityczne nauczania św. Józefa Sebastiana Pelczara

2020-12-27 16:03262.89 KB
tom125_07.pdf

Weronika Kiszenia, Działalność kościoła irkuckiego od 1825 do 1855 roku

2020-12-27 16:03271.21 KB
tom125_15.pdf

Jacek Chachaj, „Jak nie należy zajmować się historią”. W odpowiedzi na recenzję Mateusza Kosonowskiego

2020-12-27 16:04271.30 KB
tom125_12.pdf

Łukasz Włodarski, Parafia Drobin w latach 1939-1945 w świetle kroniki parafialnej

2020-12-27 16:03280.54 KB
tom125_02.pdf

Maksymilian Kuśka, Tradycja, zwyczaj, przesąd, proroctwo, plotka na dworze luksemburskim w latach 1292-1342

2020-12-27 16:03312.69 KB
tom125_05.pdf

Grzegorz Jacek Brzustowicz, Działalność publiczna opata bierzwnickiego Antoniego na przełomie XV/XVI wieku

2020-12-27 16:03317.04 KB
tom125_13.pdf

Tomasz Trepka, Duchowni katoliccy zaangażowani w działalność obwodu buskiego „Służba Wolnej Polsce” w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa

2020-12-27 16:03328.74 KB
tom125_04.pdf

Ryszard Grzesik, Tradycja tekstowa i rękopiśmienna Legend św. Stefana

2020-12-27 16:03342.16 KB
tom125_09.pdf

Wacław Umiński CM, Działalność dobroczynna ziemian na przykładzie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo na terenie Wielkopolski w drugiej połowie XIX wieku

2020-12-27 16:03344.12 KB
tom125_14.pdf

Ewa Sąsiadek, Recenzje publikacji bibliologicznych na łamach czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” w latach 1959-2014

2020-12-27 16:04404.20 KB
tom125_01.pdf

Marian Surdacki, Prepozytury szpitalne – podstawowy typ polskiego szpitala średniowiecznego

2020-12-27 16:03500.18 KB
tom125_03.pdf

Agnieszka Franczyk-Cegła, Zarys dziejów klasztoru OO. Karmelitów w Sąsiadowicach

2020-12-27 16:03591.42 KB
tom125_06.pdf

Seweryn Pauch, Ślady na murach kościoła św. Mikołaja w Gniewie, jako wyraz lęku przed nagłą śmiercią

2020-12-27 16:03856.69 KB
tom125_11.pdf

Piotr Kamiński, Koła Krucjaty Eucharystycznej prowadzone przez OO. Bernardynów w świetle zachowanych kronik Krucjaty

2020-12-27 16:033050.70 KB
Powered by Quick.Cms