Tom 130

2018 rok

NazwaDataRozmiar
tom130_00.pdf

Tom 130

2020-12-27 16:56191.95 KB
tom130_01.pdf

Karolina Supernak, Pod auspicjami papieży – relacje między księciem krakowsko – sandomierskim Bolesławem V Wstydliwym a zakonem bożogrobców w Miechowie

2020-12-27 16:56411.28 KB
tom130_02.pdf

Justyna Ewa Białowąs, Pochodzenie i najbliższa rodzina biskupa włocławskiego Macieja Pałuki (ok. 1285-1368)

2020-12-27 16:576050.74 KB
tom130_03.pdf

Dorota Żywczak, Jak pisać o biskupach? Kilka uwag na temat monografii biograficznych polskich biskupów średniowiecznych

2020-12-27 16:57337.57 KB
tom130_04.pdf

Wojciech Jerzy Górczyk, Diecezja kamieniecka w drugiej połowie XVIII w. Czasy pontyfikatu biskupa Adama Stanisława Krasińskiego

2020-12-27 16:57464.16 KB
tom130_05.pdf

Rafał Maria Antoszczuk OFMConv, Ikonografia krakowskiej monstrancji fundacji Anny Ostrowskiej, jako środek przekazu duchowości Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

2020-12-27 16:57271.70 KB
tom130_06.pdf

Gabriela Gruszczak, Arcybractwo różańca świętego przy kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach

2020-12-27 16:57524.36 KB
tom130_07.pdf

Barbara Góra, „Album Wileńskie” Jana Kazimierza Wilczyńskiego i obrazki religijne z hymnami polskich poetów

2020-12-27 16:57440.63 KB
tom130_08.pdf

Wojciech Mleczko CR, J. I. Kraszewski i zmartwychwstańcy: przyczynek do opisu relacji

2020-12-27 16:57282.10 KB
tom130_09.pdf

Waldemar Witold Żurek, Kościół parafialny we Włodzimierzu Wołyńskim 1851-1856

2020-12-27 16:57413.51 KB
tom130_10.pdf

Bogusław Andrzej Baczyński, Maria Nowrotek, Suplement do Leksykonu. Bernardynki Tarnowskie

2020-12-27 16:57439.47 KB
tom130_11.pdf

Michał Białkowski, Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1978-1989. Zarys wybranych problemów

2020-12-27 16:57608.72 KB
tom130_12.pdf

Edyta Pluta-Saladra, Rec.: Women in the Medieval Monastic World, ed. J. Burton, K. Stöber

2020-12-27 16:57176.48 KB
tom130_13.pdf

Marceli Kosman, Rec.: (t. I) Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk; (t. II) Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla; (t. III) Chrzest Mieszka I i chrystianizacja Państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk

2020-12-27 16:57273.31 KB
tom130_14.pdf

Ewelina Kazienko-Brzozowska, Rec.: A. Brzozowska, Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522)

2020-12-27 16:57250.12 KB
tom130_15.pdf

Anna Barańska, Rec.: Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, red. E. Niebielski

2020-12-27 16:57210.16 KB
tom130_16.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 16:571142.30 KB
Powered by Quick.Cms