Tom 14

1961 rok

NazwaDataRozmiar
tom014_00.pdf

Wstęp

2016-08-24 16:21330.83 KB
tom014_01.pdf

Tobiasz Mieczysław, Kraków benedyktyński w XI w.

2016-08-24 16:211268.06 KB
tom014_02.pdf

Szymański Józef, Życie religijne w Wojniczu do połowy XV w.

2016-08-24 16:21996.99 KB
tom014_03.pdf

Jobert Ambroise, Wydania i przekłady dzieł kardynała Hozjusza we Francji

2016-08-24 16:21469.62 KB
tom014_04.pdf

Błażkiewicz Alfons Henryk, Powstanie małopolskiej prowincji reformatów (1587-1639)

2016-08-24 16:226682.20 KB
tom014_05.pdf

Gierczyński Edmund, Mecenas w infule, ks. biskup Michał Kościesza-Kosmowski

2016-08-24 16:211026.64 KB
tom014_06.pdf

Stelmach Ambrozja, S. Anna Lubańska, pierwsza albertynka (1844-1913). Przyczynek do historii Zgromadzenia SS. Albertynek

2016-08-24 16:21939.82 KB
tom014_07.pdf

Wiśniewski Seweryn, Ks. biskup Karol Antoni Niedziałkowski pisarz-apologeta

2016-08-24 16:21794.42 KB
tom014_08.pdf

Bazielich Wiktor, Materiały do historii szpitala, kościoła i prepozytury św. Krzyża w Starym Sączu

2016-08-24 16:212930.72 KB
tom014_09.pdf

Górski Karol, [wstęp, wyd.], Autobiograficzne zapiski M. Barbary od Najśw. Sakramentu, karmelitanki bosej (fl670)

2016-08-24 16:211139.73 KB
tom014_10.pdf

Schletz Alfons, [wstęp, wyd.], Życiorys świątobliwego kleryka Antoniego Willicha (1739-1759)

2016-08-24 16:21442.84 KB
tom014_11.pdf

Obłąk Jan, Ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny w diecezji warmińskiej

2016-08-24 16:21882.27 KB
tom014_12.pdf

Recenzje i sprawozdania

2016-08-24 16:221049.62 KB
tom014_13.pdf

Kronika

2016-08-24 16:221478.56 KB
tom014_14.pdf

Spis treści

2016-08-24 16:22272.41 KB
Powered by Quick.Cms