Tom 18

1963 rok

NazwaDataRozmiar
tom018_00.pdf

Tom 18

2020-03-17 09:52256.75 KB
tom018_01.pdf

Świątecka Maria, Paweł VI

2020-03-17 09:521087.42 KB
tom018_02.pdf

Kaczmarzyk Magdalena, Udział Adama Chmielowskiego w powstaniu styczniowym

2020-03-17 09:521498.01 KB
tom018_03.pdf

Obłąk Jan, Sprawa polska ludności katolickiej na terenie diecezji warmińskiej w latach 1870- 1914

2020-03-17 09:537447.04 KB
tom018_04.pdf

Bańka Józef, Ks. Emil Szramek (1887-1942). Szkic biograficzny

2020-03-17 09:533206.54 KB
tom018_05.pdf

Świerczek Leon, Bolesław Wallek Walewski (1884-1944). Zarys biograficzny i twórczość religijna

2020-03-17 09:533811.83 KB
tom018_06.pdf

Krótkie biografie: Schletz Alfons, Bielawski Zygmunt (1877-1939), Lechicki Czesław, Hołyński Otton (1830-1882)

2020-03-17 09:53530.95 KB
tom018_07.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:53160.58 KB
Powered by Quick.Cms