Tom 18

1963 rok

NazwaDataRozmiar
tom018_00.pdf

Tom 18

2017-01-05 16:41256.75 KB
tom018_01.pdf

Świątecka Maria, Paweł VI

2017-01-05 16:411087.42 KB
tom018_02.pdf

Kaczmarzyk Magdalena, Udział Adama Chmielowskiego w powstaniu styczniowym

2017-01-05 16:411498.01 KB
tom018_03.pdf

Obłąk Jan, Sprawa polska ludności katolickiej na terenie diecezji warmińskiej w latach 1870- 1914

2017-01-05 16:427447.04 KB
tom018_04.pdf

Bańka Józef, Ks. Emil Szramek (1887-1942). Szkic biograficzny

2017-01-05 16:413206.54 KB
tom018_05.pdf

Świerczek Leon, Bolesław Wallek Walewski (1884-1944). Zarys biograficzny i twórczość religijna

2017-01-05 16:413811.83 KB
tom018_06.pdf

Krótkie biografie: Schletz Alfons, Bielawski Zygmunt (1877-1939), Lechicki Czesław, Hołyński Otton (1830-1882)

2017-01-05 16:41530.95 KB
tom018_07.pdf

Spis treści

2017-01-05 16:41160.58 KB
Powered by Quick.Cms