Tom 20

1964 rok

NazwaDataRozmiar
tom020_00.pdf

Schletz Alfons Od Redakcji

2017-01-05 17:01574.96 KB
tom020_01.pdf

Korewa Jan, Sprowadzenie jezuitów do Polski

2017-01-05 17:012850.21 KB
tom020_02.pdf

Drzymała Kazimierz, Praca jezuitów polskich nad ludnością wiejską w pierwszym stuleciu osiedlenia się zakonu w Rzeczpospolitej

2017-01-05 17:011833.33 KB
tom020_03.pdf

Poplatek Jan, Studia jezuitów polskich w Akademii Krakowskiej w XVI w.

2017-01-05 17:022705.85 KB
tom020_04.pdf

Piechnik Ludwik, Jezuici a seminarium diecezjalne w Kaliszu (1593-1620)

2017-01-05 17:022544.33 KB
tom020_05.pdf

Bednarz Mieczysław, Jezuici a religijność polska (1564-1964)

2017-01-05 17:035568.41 KB
tom020_06.pdf

Sczaniecki Paweł, Nawrócenie Kwadrantyna

2017-01-05 17:02918.52 KB
tom020_07.pdf

Spis treści

2017-01-05 17:02268.27 KB
Powered by Quick.Cms