Tom 20

1964 rok

NazwaDataRozmiar
tom020_00.pdf

Schletz Alfons Od Redakcji

2020-03-17 09:55574.96 KB
tom020_01.pdf

Korewa Jan, Sprowadzenie jezuitów do Polski

2020-03-17 09:562850.21 KB
tom020_02.pdf

Drzymała Kazimierz, Praca jezuitów polskich nad ludnością wiejską w pierwszym stuleciu osiedlenia się zakonu w Rzeczpospolitej

2020-03-17 09:561833.33 KB
tom020_03.pdf

Poplatek Jan, Studia jezuitów polskich w Akademii Krakowskiej w XVI w.

2020-03-17 09:562705.85 KB
tom020_04.pdf

Piechnik Ludwik, Jezuici a seminarium diecezjalne w Kaliszu (1593-1620)

2020-03-17 09:562544.33 KB
tom020_05.pdf

Bednarz Mieczysław, Jezuici a religijność polska (1564-1964)

2020-03-17 09:575568.41 KB
tom020_06.pdf

Sczaniecki Paweł, Nawrócenie Kwadrantyna

2020-03-17 09:57918.52 KB
tom020_07.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:57268.27 KB
Powered by Quick.Cms