Tom 22

1965 rok

NazwaDataRozmiar
tom022_01.pdf

Kominek Bolesław, Na pierwsze XX-lecie polskich Ziem Zachodnich

2020-03-17 09:59386.99 KB
tom022_02.pdf

Urban Wincenty, Archidiecezja Wrocławska w latach 1945-1965

2020-03-17 10:0020950.96 KB
tom022_03.pdf

Dola Kazimierz, Kościół katolicki na Opolszczyźnie w latach 1945-1964

2020-03-17 10:013423.41 KB
tom022_04.pdf

Chorzępa Michał, Rozwój organizacji kościelnej na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965

2020-03-17 10:012921.17 KB
tom022_05.pdf

Baciński Antoni, Dzieje diecezji gdańskiej w ostatnim XX-leciu (1945-1965)

2020-03-17 10:012636.45 KB
tom022_06.pdf

Obłąk Jan, Dzieje diecezji warmińskiej w okresie dwudziestolecia (1945-1965)

2020-03-17 10:025821.75 KB
tom022_07.pdf

Spis treści

2020-03-17 10:0296.62 KB
Powered by Quick.Cms