Tom 23

1966 rok

NazwaDataRozmiar
tom023_00.pdf

Tom 23

2020-03-17 10:02228.54 KB
tom023_01.pdf

Bogdanowicz Piotr, Chrzest Polski

2020-03-17 10:025051.05 KB
tom023_02.pdf

Kapiszewski Henryk, Eremita Świr ad na ziemi rodzinnej

2020-03-17 10:033596.21 KB
tom023_03.pdf

Kozieł Stanisław, Dotychczasowe wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przy kościele św. Swirada w Tropiu nad Dunajcem

2020-03-17 10:031042.25 KB
tom023_04.pdf

Grabski Andrzej Feliks, Jadwiga - Wilhelm - Jagiełło w opiniach europejskich

2020-03-17 10:034173.11 KB
tom023_05.pdf

Antosiewicz Klara, Zakon Ducha Świętego de Saxia w Polsce średniowiecznej

2020-03-17 10:032560.34 KB
tom023_06.pdf

Sossalla Jan, Przyczynki do historii krzyżowców z czerwoną gwiazdą

2020-03-17 10:043524.72 KB
tom023_07.pdf

Górski Karol, Życie wewnętrzne ks. Bronisława Markiewicza

2020-03-17 10:043431.32 KB
tom023_08.pdf

Bańka Józef, Biskup Teofil Bromboszcz (1886-1937). Pierwszy sufragan diecezji katowickiej

2020-03-17 10:042908.49 KB
tom023_09.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:04144.95 KB
Powered by Quick.Cms