Tom 24

1966 rok

NazwaDataRozmiar
tom024_00.pdf

Tom 24

2020-03-17 10:04217.95 KB
tom024_01.pdf

Piwocka Maria, Pieta w polskiej rzeźbie gotyckiej

2020-03-17 10:057622.58 KB
tom024_02.pdf

Sikora Franciszek, Janusz, kanclerz arcybiskupa Pełki i księcia Kazimierza Konradowica (1232- 1252 i 1252/1253-1258

2020-03-17 10:053587.23 KB
tom024_03.pdf

Kryszak Franciszek, Kapituła kolegiacka św. Jerzego na zamku gnieźnieńskim

2020-03-17 10:05584.19 KB
tom024_04.pdf

Pawlak Ireneusz, Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 roku jako dokument kultury muzycznej Gniezna

2020-03-17 10:05866.77 KB
tom024_05.pdf

Zientarski Władysław, Z dziejów katedralnej kapeli muzycznej w Gnieźnie

2020-03-17 10:062125.43 KB
tom024_06.pdf

Aleksandrowicz Marian, Początkowe dzieje seminarium duchownego w Gnieźnie (1602-1718)

2020-03-17 10:061678.60 KB
tom024_07.pdf

Ciechanowski Stefan, Potrzeba reorganizacji kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej po sekularyzacji pruskiej

2020-03-17 10:061310.85 KB
tom024_08.pdf

Grochowski Leonard, Kryzys i reorganizacja archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1793-1833

2020-03-17 10:063382.67 KB
tom024_09.pdf

Zieliński Zygmunt, Tajna administracja archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie "Kulturkampfu" (1874-1886)

2020-03-17 10:061321.77 KB
tom024_10.pdf

Targ Alojzy, Duszpasterska i dobroczynna działalność duchowieństwa w okresie klęsk żywiołowych na Górnym Śląsku

2020-03-17 10:071319.24 KB
tom024_11.pdf

Pełeszowa Sławomira, Kilka słów o korespondencji Aleksandra Jełowickiego do Nowowiejskich

2020-03-17 10:07199.79 KB
tom024_12.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:07176.46 KB
Powered by Quick.Cms