Tom 30

1969 rok

NazwaDataRozmiar
tom030_00.pdf

Baraniak Antoni, Słowo wstępne

2020-03-17 10:18470.52 KB
tom030_01.pdf

Archidiecezja poznańska (szkic historyczny)

2020-03-17 10:181065.04 KB
tom030_02.pdf

Hain Stefan, Powstanie biskupstwa poznańskiego

2020-03-17 10:182261.62 KB
tom030_03.pdf

Banaszak Marian, Charakter prawny biskupów Jordana i Ungera. Studium historyczne

2020-03-17 10:187037.66 KB
tom030_04.pdf

Frontczyk Marian, Andrzej Laskarz z Gosła-wic herbu Godziemba, biskup poznański

2020-03-17 10:194253.90 KB
tom030_05.pdf

Piechnik Ludwik, Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu w XVI w.

2020-03-17 10:193504.73 KB
tom030_06.pdf

Karasiewicz Władysław, Ksiądz patron Piotr Wawrzyniak jak kapłan (30 I 1849 - 9 XI 1910)

2020-03-17 10:191133.42 KB
tom030_07.pdf

Górski Karol, rec.: Kościół w Polsce. Tom I: Średniowiecze. Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce, pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Kraków 1966

2020-03-17 10:19752.13 KB
tom030_08.pdf

Byrska Irena, Żywot i męka Pięciu Braci Męczenników pierwszej diecezji polskiej w Poznaniu

2020-03-17 10:19726.16 KB
tom030_09.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:20605.85 KB
Powered by Quick.Cms