Tom 32

1970 rok

NazwaDataRozmiar
tom032_00.pdf

Tom 32

2020-03-17 10:21157.66 KB
tom032_01.pdf

Jaromin Henryk, Zarys historii Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce (1668-1968)

2020-03-17 10:2312461.43 KB
tom032_02.pdf

Zientarski Władysław, Kapela gostyńska. Wpływ księży filipinów na wielkopolską kulturę muzyczną

2020-03-17 10:233141.95 KB
tom032_03.pdf

Śląski Stanisław, Fundatorzy klasztoru na Świętej Górze pod Gostyniem

2020-03-17 10:233487.14 KB
tom032_04.pdf

Kornacka Maria Manfreda, Rola Świętej Góry w życiu Edmunda Bojanowskiego

2020-03-17 10:231617.92 KB
tom032_05.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:23211.54 KB
Powered by Quick.Cms