Tom 33

1970 rok

NazwaDataRozmiar
tom033_00.pdf

Tom 33

2020-03-17 10:23238.28 KB
tom033_01.pdf

Kapiszewski Henryk, Działalność misyjna Polski pierwszych Piastów na ziemiach przykarpackich na przełomie X i XI wieku

2020-03-17 10:242740.33 KB
tom033_02.pdf

Kozłowska-Budkowa Zofia, Rezygnacje biskupów krakowskich Wincentego i Iwona

2020-03-17 10:24906.36 KB
tom033_03.pdf

Kuś Jan, Kościół św. Katarzyny w Krakowie

2020-03-17 10:241608.20 KB
tom033_04.pdf

Niewiero Florian, Dzieje kultu św. Kazimierza w kraju i za granicą

2020-03-17 10:245525.13 KB
tom033_05.pdf

Kotula Franciszek, O starym domu Czarnej Madonny. Do dziejów obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

2020-03-17 10:251707.01 KB
tom033_06.pdf

Drzymała Kazimierz, Ks. Kasper Drużbicki TJ (1590-1662)

2020-03-17 10:251984.03 KB
tom033_07.pdf

Reychman Jan, Dzieje duszpasterstwa polskiego nad Bosforem

2020-03-17 10:252238.37 KB
tom033_08.pdf

Rospond Stanisław, Pijarzy w obronie oświeceniowej kultury językowej

2020-03-17 10:25812.67 KB
tom033_09.pdf

Wójcik Walenty, Ks. Aleksander Bastrzykowski (1879-1958)

2020-03-17 10:251318.09 KB
tom033_10.pdf

Schletz Alfons, Ks. Hieronim Feicht, pierwszy duszpasterz Polaków we Wrocławiu na Oporowie (18 IIl-31 X 1946)

2020-03-17 10:251589.36 KB
tom033_11.pdf

Jakubowski Zbigniew, Ksiądz biskup Czesław Falkowski ordynariusz łomżyński (1887-1969)

2020-03-17 10:251227.93 KB
tom033_12.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 10:261114.25 KB
tom033_13.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:26298.21 KB
Powered by Quick.Cms