Tom 35

1971 rok

NazwaDataRozmiar
tom035_00.pdf

Tom 35

2020-03-17 10:28275.38 KB
tom035_01.pdf

Padacz Władysław [opr.], Bibliografia prac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego za lata 1958-1970

2020-03-17 10:282857.75 KB
tom035_02.pdf

Bolz Bogdan, Nieznane fragmenty pontyfikatu z XI wieku. MS Fr 10 Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

2020-03-17 10:282117.79 KB
tom035_03.pdf

Wysocki Jan, Biskupstwo warszawskie. Erekcja diecezji w świetle stosunków politycznych i kościelnych na ziemiach polskich końca XVIII i początku XIX stulecia

2020-03-17 10:294229.42 KB
tom035_04.pdf

Piechnik Ludwik, Jezuickie Collegium Nobilium w Warszawie (1752-1777)

2020-03-17 10:293314.29 KB
tom035_05.pdf

Petrani Aleksy, Kasata klasztoru ss. Felicjanek w Warszawie w 1864 r. w świetle źródeł rosyjskich

2020-03-17 10:294310.98 KB
tom035_06.pdf

Gadacz Kornel, O. Florian Topolski, powstaniec - emigrant - misjonarz

2020-03-17 10:291826.50 KB
tom035_07.pdf

Telus Jan, 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej ks. Aleksandra Usowicza w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie

2020-03-17 10:29541.86 KB
tom035_08.pdf

Schletz Alfons, Krótkie biografie: L. Janczak 1835-1918, A. J. Korsch (Korsz, Corsz) 1661-1719, S. K Krzyżanowski 1800-1863, J. Orzechowski 1819-1887, A. Putiatycki 1787-1862, F. Weinreich 1762-1829

2020-03-17 10:301178.65 KB
tom035_09.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 10:30331.11 KB
tom035_10.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:30162.40 KB
Powered by Quick.Cms