Tom 36

1971 rok

NazwaDataRozmiar
tom036_00.pdf

Tom 36

2017-09-04 18:48303.31 KB
tom036_01.pdf

Listy gratulacyjne adresowane do Ks. Redaktora z okazji srebrnego jubileuszu - "Naszej Przeszłości" [Wyszyński S., Wojtyła K., Baraniak A., Kominek B., Richardson J., Kowalski K., Urban W., Wójcik W.]

2017-09-04 18:481129.67 KB
tom036_02.pdf

Jakubowski Zbigniew, Ks. Alfons Schletz. Szkic biograficzny

2017-09-04 18:48871.54 KB
tom036_03.pdf

Szteinke Anzelm [opr.], Bibliografia prac ks. profesora dra Alfonsa Schletza

2017-09-04 18:481758.10 KB
tom036_04.pdf

Szul Danuta, Tajny teatr młodzieżowy Lwów-Sodaliskowo 1942-1945

2017-09-04 18:482505.56 KB
tom036_05.pdf

Lewicki Karol, Głos przyjaciela

2017-09-04 18:48316.67 KB
tom036_06.pdf

Górski Karol, Awierawiecze "Naszej Przeszłości"

2017-09-04 18:48609.39 KB
tom036_07.pdf

Liedtke Antoni, Stanowisko papieża Jana XXII wobec koronacji Władysława Lokietka

2017-09-04 18:481545.47 KB
tom036_08.pdf

Urban Wincenty, Kościół pod wezwaniem św. Jakuba w Nysie

2017-09-04 18:492388.86 KB
tom036_09.pdf

Gotkiewicz Marian, Polacy w kapitule spiskiej

2017-09-04 18:491300.32 KB
tom036_10.pdf

Brumirski Gerard, Niedzica

2017-09-04 18:491223.06 KB
tom036_11.pdf

Jakubowski Zbigniew, Początki Bractwa Najświętszego Sakramentu przy kościele Bożego Ciała w Krakowie

2017-09-04 18:49782.35 KB
tom036_12.pdf

Jobert Ambroise, Essai de cartographie histo-rique: les écoles en Pologne de 1550 r 1648

2017-09-04 18:49467.89 KB
tom036_13.pdf

Piechnik Ludwik, Studium matematyczne i projekt akademii wojskowej Bartłomieja Wąsowskiego

2017-09-04 18:491162.90 KB
tom036_14.pdf

Nedza Julita, Z dziejów kultu łaskami słynącego obrazu Najśw. Maryi Panny we Włoszczowej

2017-09-04 18:49915.30 KB
tom036_15.pdf

Wiśniowski Grzegorz, Sprawa autorstwa "Robaka sumienia złego"

2017-09-04 18:491042.82 KB
tom036_16.pdf

Czerwień Henryk, Przywilej nadawania stopni naukowych w Zakonie Paulinów

2017-09-04 18:491605.52 KB
tom036_17.pdf

Gajda Zdzisław, Muzyczne starania Jacka Augustyna Lopackiego

2017-09-04 18:49556.10 KB
tom036_18.pdf

Lewicki Karol, Habilitacja ks. Józefa Bilczewskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 1890

2017-09-19 15:051245.73 KB
tom036_19.pdf

Lewicki Karol, Habilitacja ks. Józefa Bilczew-skiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 1890

2017-09-04 18:491136.49 KB
tom036_20.pdf

Zbudniewek Janusz, O. Ignacy Ambroży Federowicz (1836-1913)

2017-09-04 18:501461.04 KB
tom036_21.pdf

Bańka Józef, Dekret ks. kard. Adolfa Bertrama z 21 XI1920 roku a ks. Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI

2017-09-04 18:501763.91 KB
tom036_22.pdf

Brzuszek Bogdan, O. Andrzej Henryk Cichowski OFM (1892-1936)

2017-09-04 18:501865.62 KB
tom036_23.pdf

Hrapkowicz Zygmunt [opr.], "Nasza Przeszłość" tom I-XXXV (1946-1971). Bibliografia zawartości

2017-09-04 18:502733.98 KB
tom036_24.pdf

Indeks osób

2017-09-04 18:50688.99 KB
tom036_25.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-09-04 18:50217.02 KB
Powered by Quick.Cms