Tom 37

1972 rok

NazwaDataRozmiar
tom037_00.pdf

Tom 37

2017-09-04 19:11314.05 KB
tom037_01.pdf

Schletz Alfons, Ks. biskup dr Wincenty Urban. Szkic biograficzny

2017-09-04 19:11833.91 KB
tom037_02.pdf

Schletz Alfons - Hrapkowicz Zygmunt [opr.], Bibliografia prac ks. biskupa dr Wincentego Urbana

2017-09-04 19:121364.42 KB
tom037_03.pdf

Rożek Michał, Infuła św. Stanisława w skarbcu katedry na Wawelu

2017-09-04 19:121029.37 KB
tom037_04.pdf

Szetelnicki Wacław, Kaznodziejstwo polskie XVI i XVII wieku w obronie ludu

2017-09-04 19:144144.46 KB
tom037_05.pdf

Zwiercan Antoni, Powstanie kultu obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej (1644-1772)

2017-09-04 19:152147.08 KB
tom037_06.pdf

Depczyński Wincenty, Parafia Tarnogród

2017-09-04 19:216598.11 KB
tom037_07.pdf

Petrani Aleksy, Ksiądz Kazimierz Bukraba, biskup ordynariusz piński (1885-1946)

2017-09-04 19:212912.36 KB
tom037_08.pdf

Recenzje i sprawozdania

2017-09-04 19:211222.69 KB
tom037_09.pdf

Kronika

2017-09-04 19:212503.89 KB
tom037_10.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-09-04 19:21156.56 KB
Powered by Quick.Cms