Tom 43

1975 rok

NazwaDataRozmiar
tom043_01.pdf

Tokarczuk Ignacy, Na 600-lecie diecezji przemyskiej

2020-03-17 10:54294.86 KB
tom043_02.pdf

Kwolek Jan, Początki biskupstwa przemyskiego

2020-03-17 10:541833.34 KB
tom043_03.pdf

Kłoczowski Jerzy, Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVIII wieku

2020-03-17 10:543580.17 KB
tom043_04.pdf

Synowiec Damian, Życie religijno-moralne w diecezji przemyskiej w XVII-XVIII w.

2020-03-17 10:552341.43 KB
tom043_05.pdf

Rąb Jan, Kapituła kolegiacka w Brzozowie (1724-1788)

2020-03-17 10:552595.77 KB
tom043_06.pdf

Kumor Bolesław, Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej 1772-1850

2020-03-17 10:552655.33 KB
tom043_07.pdf

Łopuszański Bolesław, Udział księży diecezji przemyskiej w konspiracjach galicyjskich w latach 1831-1846

2020-03-17 10:552475.63 KB
tom043_08.pdf

Kwolek Jan, "Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy ". Szkic monograficzny pierwszego polskiego czasopisma teologicznego. Wydał, przedmową, posłowiem i przypisami opatrzył ks. Dominik I. Bialic

2020-03-17 10:562872.05 KB
tom043_09.pdf

Homola Irena, Organizacja terytorialna i duszpasterska diecezji przemyskiej rzymskokatolickiej w latach 1867-1914

2020-03-17 10:563126.85 KB
tom043_10.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 10:562098.12 KB
tom043_11.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 10:56238.84 KB
Powered by Quick.Cms