Tom 47

1977 rok

NazwaDataRozmiar
tom047_00.pdf

Tom 47

2020-03-17 11:171050.72 KB
tom047_01.pdf

Kramarska-Anyszek Krystyna, Dzieje klasztoru PP. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840

2020-03-17 11:2583410.96 KB
tom047_02.pdf

Dygat Anuncjata, Rybak Aniela, Odrodzenie klasztoru zwierzynieckiego za ksieni Doroty Kątskiej (1591-1643)

2020-03-17 11:2721998.91 KB
tom047_03.pdf

Rytko Bogumiła, Siostra Emilia Podoska, norbertanka (1845-1889)

2020-03-17 11:2813618.34 KB
tom047_04.pdf

Kuś Jan, Ks. Tadeusz Kruszyński 1884-1959. Przyczynek do historii sztuki kościelnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

2020-03-17 11:299384.14 KB
tom047_05.pdf

Kopiec Jan, Ks. biskup Henryk Grzondziel (1897-1968), sufragan opolski

2020-03-17 11:3013887.08 KB
tom047_06.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 11:304102.10 KB
tom047_07.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-17 11:31785.72 KB
Powered by Quick.Cms