Tom 62

1984 rok

NazwaDataRozmiar
tom062_00.pdf

[Dukała Jan] Od Redakcji

2017-09-24 17:121411.86 KB
tom062_01.pdf

Labuda Gerard, Zagadka drugiej metropolii w Polsce za czasów Bolesława Chrobrego

2017-09-24 17:127770.24 KB
tom062_02.pdf

Stopka Krzysztof, Kościół ormiański na Rusi w wiekach średnich

2017-09-24 17:1540002.61 KB
tom062_03.pdf

Augustynowicz-Ciecierska Henryka, Sczaniecki Paweł, Kronika benedyktynek ormiańskich

2017-09-24 17:1947999.80 KB
tom062_04.pdf

Bieniarzówna Janina, Z badań nad religijnością mieszczaństwa krakowskiego w XVII w.

2017-09-24 17:2010254.71 KB
tom062_05.pdf

Piechowie Zenon i Romana, Dziewiętnastowieczne inskrypcje nagrobne z kościoła p. w. Wniebowzięcia NP Maryi (Mariackiego) w Krakowie

2017-09-24 17:2623644.93 KB
tom062_06.pdf

Gramatowski Wiktor, Geneza diecezji łódzkiej w świetle dokumentów watykańskich

2017-09-24 17:2914435.14 KB
tom062_07.pdf

Sczaniecki Paweł, Ksiądz profesor Wacław Schenk, historyk liturgii (wspomnienie)

2017-09-24 17:337159.63 KB
tom062_08.pdf

Zahajkiewicz Marek, Biskup profesor Marian Rechowicz (1910-1983). Życie i działalność

2017-10-13 10:1123274.17 KB
tom062_09.pdf

Rożek Michał, Ksiądz prałat. Wspomnienie o ks. infułacie Kazimierzu Figlewiczu (1903-1983)

2017-09-24 18:049081.93 KB
tom062_10.pdf

Kopiec Jan, Biskup Wincenty Urban (1911-1983) - historyk Kościoła

2017-09-24 18:1121865.13 KB
tom062_11.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte. Bd. 40, hrsg. Joachim Kö-hler, Hildesheim 1982

2017-09-24 18:134494.20 KB
tom062_12.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-09-24 18:1815505.86 KB
Powered by Quick.Cms