Tom 63

1985 rok

NazwaDataRozmiar
tom063_00.pdf

Tom 63

2017-09-24 18:192869.49 KB
tom063_01.pdf

Zwiercan Antoni, Nowe spojrzenie na początki franciszkanów w Polsce

2017-09-24 18:2348343.06 KB
tom063_02.pdf

Kowalska-Urbankowa Zofia, Jarosław ze Skotnik Bogoria, arcybiskup gnieźnieński, prawodawca i dyplomata (zm. 1376)

2017-09-24 18:2945888.04 KB
tom063_03.pdf

Swieżawski Aleksander, Erekcja parafii w Nabrożu i jej losy w XV wieku

2017-09-24 18:3014339.79 KB
tom063_04.pdf

Sczaniecki Paweł, Odnowa potrydencka w opactwie świętokrzyskim. Rządy Michała Maliszewskiego 1595-1608

2017-09-24 18:3542122.13 KB
tom063_05.pdf

Budziarek Marek, Oddziaływanie duszpasterskie kapucynów lubelskich (1724-1864)

2017-09-24 18:3723225.50 KB
tom063_06.pdf

Henschke Eleonora, Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce w latach 1918-1939

2017-09-24 20:4658561.19 KB
tom063_07.pdf

Kracik Jan, Spór o podręczniki teologii w Wolnym Mieście Krakowie

2017-09-24 20:5022638.90 KB
tom063_08.pdf

Kolbe Maksymilian Maria, Nieznana korespondencja, opr. Synowiec Damian

2017-10-13 10:0428541.21 KB
tom063_09.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 41, hrsg. Joachim Köhler, Hildesheim 1983

2017-09-24 21:008696.26 KB
tom063_10.pdf

Urban Jacek, Sesja naukowa z okazji sześć-dziesięciolecia powrotu benedyktynów do Lubinia

2017-09-24 21:016014.40 KB
tom063_11.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2017-09-24 21:022201.82 KB
Powered by Quick.Cms