Tom 66

1986 rok

NazwaDataRozmiar
tom066_00.pdf

Tom 66

2020-03-22 17:173952.81 KB
tom066_01.pdf

Zaborski Zygmunt, OO. Franciszkanie w Lelowie

2020-03-22 17:2038684.88 KB
tom066_02.pdf

Szczur Stanisław, Dyplomaci Kazimierza Wielkiego w Awinionie

2020-03-22 17:2367808.34 KB
tom066_03.pdf

Trajdos Tadeusz M., Biskupi prawosławni w monarchii Jagiełły

2020-03-22 17:2653733.25 KB
tom066_04.pdf

Stefański Józef, Z dziejów kultu obrazu Matki Boskiej Chełmskiej

2020-03-22 17:2833051.39 KB
tom066_05.pdf

Budziarek Marek, Udział kapucynów w życiu religijnym Lublina i Lubelszczyzny w XIX w.

2020-03-22 17:2921433.46 KB
tom066_06.pdf

Błażkiewicz Henryk, Parafia Pilica w latach 1914-1945

2020-03-22 17:3351651.46 KB
tom066_07.pdf

Babirecka Barbara [wstęp, wyd.], Diariusz wizytacji kościoła w Królewcu w 1727 r. dokonanej przez bpa Krzysztofa Jana Szembeka

2020-03-22 17:3415528.33 KB
tom066_08.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Codex Mednicensis seu Samogitiae Dioecesis. Pars I, coll. P. Jatulis, Roma 1984

2020-03-22 17:343125.10 KB
tom066_09.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-22 17:349700.09 KB
Powered by Quick.Cms