Tom 7

1958 rok

NazwaDataRozmiar
tom007_00.pdf

Wstęp

2016-07-27 08:46472.71 KB
tom007_01.pdf

Piechnik Ludwik, Gimnazjum w Braniewie w XVI w. Studium o początkach szkolnictwa jezuickiego w Polsce

2016-07-27 08:474585.70 KB
tom007_02.pdf

Gotkiewicz Marian, Reformacja i kontrreformacja na Spiszu

2016-07-27 08:471675.52 KB
tom007_03.pdf

Bochnak Adam, Obraz Matki Boskiej w kościele franciszkanów w Przemyślu

2016-07-27 08:47983.96 KB
tom007_04.pdf

Godlewski Michał, Dwa pogrzeby: Augusta II i Stanisława Augusta (1733-1798-1938)

2016-07-27 08:471487.29 KB
tom007_05.pdf

Schletz Alfons, Nieznane kazania ks. Antoniego Biernackiego z drugiej połowy XVIII wieku

2016-07-27 08:47808.20 KB
tom007_06.pdf

Rzepa Jan, Konsystorz Generalny w Tarnowie (1781-1785)

2016-07-27 08:472679.96 KB
tom007_07.pdf

Banaś Beatrix, Urszulanki polskie w dobie "Kulturkampfu" (1871-1877)

2016-07-27 08:472525.42 KB
tom007_08.pdf

Jabłońska Ewa, Zarys działalności Matki Marceliny Darowskiej na polu organizacji szkolnictwa żeńskiego 1863-1911

2016-07-27 08:471207.51 KB
tom007_09.pdf

Lehr-Spławiński Tadeusz, Nowa faza dyskusji o zagadnieniu liturgii słowiańskiej w dawnej Polsce

2016-07-27 08:481652.89 KB
tom007_10.pdf

Bazielich Antoni, Początki kultu św. Andrzeja Apostoła w Polsce

2016-07-27 08:481332.49 KB
tom007_11.pdf

Bar Joachim, Najstarsze dokumenty Zgromadzenia Panien Prezentek

2016-07-27 08:481615.55 KB
tom007_12.pdf

Svátek Josef, Stavební a umelecky vývoj minoritských konventu ve Slezsku a v Kladsku v 18. století

2016-07-27 08:48752.50 KB
tom007_13.pdf

Lewicki Karol, Wykaz promowanych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1796-1939

2016-07-27 08:48824.93 KB
tom007_14.pdf

Recenzje i sprawozdania

2016-07-27 08:482298.09 KB
tom007_15.pdf

Kronika

2016-07-27 08:481091.08 KB
tom007_16.pdf

Książki nadesłane

2016-07-27 08:48226.49 KB
tom007_17.pdf

Spis treści

2016-07-27 08:48540.47 KB
Powered by Quick.Cms