Tom 7

1958 rok

NazwaDataRozmiar
tom007_00.pdf

Wstęp

2020-03-17 09:19472.71 KB
tom007_01.pdf

Piechnik Ludwik, Gimnazjum w Braniewie w XVI w. Studium o początkach szkolnictwa jezuickiego w Polsce

2020-03-17 09:204585.70 KB
tom007_02.pdf

Gotkiewicz Marian, Reformacja i kontrreformacja na Spiszu

2020-03-17 09:201675.52 KB
tom007_03.pdf

Bochnak Adam, Obraz Matki Boskiej w kościele franciszkanów w Przemyślu

2020-03-17 09:20983.96 KB
tom007_04.pdf

Godlewski Michał, Dwa pogrzeby: Augusta II i Stanisława Augusta (1733-1798-1938)

2020-03-17 09:201487.29 KB
tom007_05.pdf

Schletz Alfons, Nieznane kazania ks. Antoniego Biernackiego z drugiej połowy XVIII wieku

2020-03-17 09:20808.20 KB
tom007_06.pdf

Rzepa Jan, Konsystorz Generalny w Tarnowie (1781-1785)

2020-03-17 09:212679.96 KB
tom007_07.pdf

Banaś Beatrix, Urszulanki polskie w dobie "Kulturkampfu" (1871-1877)

2020-03-17 09:212525.42 KB
tom007_08.pdf

Jabłońska Ewa, Zarys działalności Matki Marceliny Darowskiej na polu organizacji szkolnictwa żeńskiego 1863-1911

2020-03-17 09:211207.51 KB
tom007_09.pdf

Lehr-Spławiński Tadeusz, Nowa faza dyskusji o zagadnieniu liturgii słowiańskiej w dawnej Polsce

2020-03-17 09:211652.89 KB
tom007_10.pdf

Bazielich Antoni, Początki kultu św. Andrzeja Apostoła w Polsce

2020-03-17 09:211332.49 KB
tom007_11.pdf

Bar Joachim, Najstarsze dokumenty Zgromadzenia Panien Prezentek

2020-03-17 09:211615.55 KB
tom007_12.pdf

Svátek Josef, Stavební a umelecky vývoj minoritských konventu ve Slezsku a v Kladsku v 18. století

2020-03-17 09:21752.50 KB
tom007_13.pdf

Lewicki Karol, Wykaz promowanych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1796-1939

2020-03-17 09:22824.93 KB
tom007_14.pdf

Recenzje i sprawozdania

2020-03-17 09:222298.09 KB
tom007_15.pdf

Kronika

2020-03-17 09:221091.08 KB
tom007_16.pdf

Książki nadesłane

2020-03-17 09:22226.49 KB
tom007_17.pdf

Spis treści

2020-03-17 09:22540.47 KB
Powered by Quick.Cms