Tom 70

1988 rok

NazwaDataRozmiar
tom070_00.pdf

Tom 70

2020-03-22 18:333723.07 KB
tom070_01.pdf

Rąb Jan, Dom księży misjonarzy i seminarium diecezjalne w Brzozowie 1760-1783

2020-03-22 18:3422060.36 KB
tom070_02.pdf

Ziółek Jan, Jadwiga Zamoyska (1831-1923)

2020-03-22 18:3637806.31 KB
tom070_03.pdf

Nabywaniec Stanisław, Organizacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej przy końcu lat siedemdziesiątych XIX w.

2020-03-22 18:3842986.69 KB
tom070_04.pdf

Kumor Bolesław, Sprawa kardynalatu metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego i Andrzeja Szeptyckiego oraz księcia biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy (1914-1918)

2020-03-22 18:3917117.53 KB
tom070_05.pdf

Walkusz Jan, Kościół katolicki w Kartuskiem (1939- 1945)

2020-03-22 18:4364743.44 KB
tom070_06.pdf

Chrzanowski Tadeusz, Ksiądz Władysław Górzyńskijako promotor nowoczesności w architekturze sakralnej

2020-03-22 18:4410371.53 KB
tom070_07.pdf

Szafer T. Przemysław, Nowe polskie kościoły, kreacja czy tradycja?

2020-03-22 18:4414468.42 KB
tom070_08.pdf

Rodziński Stanisław, Dylematy współczesnej sztuki sakralnej

2020-03-22 18:4516089.41 KB
tom070_09.pdf

Kracik Jan, "Byleby mieli księdza". Zanim Chochołów stał się parafią

2020-03-22 18:466583.03 KB
tom070_10.pdf

Królik Ludwik, Uwagi na marginesie pewnego przypisu

2020-03-22 18:463202.07 KB
tom070_11.pdf

Urban Jacek, Drugie Międzynarodowe Sympozjum - cystersi w kulturze średniowiecznej Europy

2020-03-22 18:462425.09 KB
tom070_12.pdf

Janczak Julian, rec.: Jerzy Flaga, Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w. (1767-1772), Lublin 1986

2020-03-22 18:463908.31 KB
tom070_13.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 44, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1986

2020-03-22 18:463312.96 KB
tom070_14.pdf

Wykaz skrótów

2020-03-22 18:461189.19 KB
tom070_15.pdf

Spis ilustracji / Spis treści

2020-03-22 18:4952290.14 KB
Powered by Quick.Cms