Tom 74

1990 rok

NazwaDataRozmiar
tom074_00.pdf

Tom 74

2017-09-27 11:122333.57 KB
tom074_01.pdf

Prejs Roland, Środowisko zakonne bł. Honorata Koźmińskiego. Klasztory kapucynów w Zakroczymiu i w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1864-1916

2017-09-27 11:1526737.75 KB
tom074_02.pdf

Mazurek Marianna Honorata, Działalność oświatowo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Maryi od Najświętszego Serca Jezusa w latach 1874-1908

2017-09-27 11:1832305.60 KB
tom074_03.pdf

Trela Krystyna, Działalność społeczno-charytatywna Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w latach 1887-1946

2017-09-27 11:2233619.51 KB
tom074_04.pdf

Bożek Łucja, Działalność wychowawczo-oświatowa i dobroczynna Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w Częstochowie w latach 1891-1939

2017-09-27 11:2533837.23 KB
tom074_05.pdf

Wójcik Maria, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej pod zarządem przełożonej generalnej Franciszki Zmysłowskiej (1896-1919)

2017-09-27 11:2930114.61 KB
tom074_06.pdf

Kracik Jan, Chrzest w staropolskiej kulturze duchowej

2017-09-27 11:3125256.40 KB
tom074_07.pdf

Baczkowski Krzysztof, Państwa Europy środkowo-wschodniej wobec antytureckich projektów Innocentego VIII (1484-1492)

2017-09-27 11:3428484.89 KB
tom074_08.pdf

Kozina Irma, Polskie chorągwie nagrobne i ich związek z idea militis christiani

2017-09-27 11:3618311.94 KB
tom074_09.pdf

Borkowska Małgorzata, Wokół zaginionego żywotu Anny Omiecińskiej

2017-09-27 11:3813261.14 KB
tom074_10.pdf

Walczy Lukasz, Instrukcja prymasa Zbigniewa Oleśnickiego mł. z r. 1481/82 -przyczynek do dziejów Kościoła polskiego

2017-09-27 11:3914952.98 KB
tom074_11.pdf

Kowalski Waldemar, rec.: Corpus Inscriptionum Poloniae, tom VIII: Województwo krakowskie, pod red. Z. Perzanowskiego, zeszyt 6: Kazimierz i Stradom, wydał, wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Wohlfeld

2017-09-27 11:409491.93 KB
tom074_12.pdf

Sroka Stanisław, Czy Władysław Opolczyk był ojcem chrzestnym Władysława Jagiełły?

2017-09-27 11:413745.83 KB
tom074_13.pdf

Zbudniewek Janusz, rec.: Norbert von Xanten, Adliger - Ordensstifter - Kirchenfürst. Festschrift zum Gedächtnis seines Todes vor 850 Jahren, hrsg. im Auftrag der Katholischen Kirchengemeinde St. Viktor Xanten von Kaspar Elm, Köln 1984

2017-09-27 11:413614.54 KB
tom074_14.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Codex Mednicensis seu Samogitiae Dioecesis. Pars II (26 VI 1609 - 13 V1926), coll. Paulus Jatulis, Roma 1989

2017-09-27 11:412611.83 KB
tom074_15.pdf

Prejs Roland, rec.: Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane, wyboru dokonali i do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski, Warszawa 1988

2017-09-27 11:422375.92 KB
tom074_16.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2017-09-27 11:4423961.96 KB
Powered by Quick.Cms