Tom 75

1991 rok

NazwaDataRozmiar
tom075_00.pdf

Tom 75

2020-03-22 20:012516.86 KB
tom075_01.pdf

Nowakowski Tomasz, Polityka biskupów krakowskich w końcu XIII wieku (Prokop i Jan Muskata)

2020-03-22 20:0219070.47 KB
tom075_02.pdf

Derwich Marek, Ciepła - nieznana prepozytura benedyktyńska

2020-03-22 20:0529975.77 KB
tom075_03.pdf

Kracik Jan, Post po staropolsku

2020-03-22 20:0720539.77 KB
tom075_04.pdf

Borkowska Małgorzata, Karmelitanki dawnej obserwancji w Polsce. Dzieje zapomnianego zakonu

2020-03-22 20:0820173.88 KB
tom075_05.pdf

Majdowski Andrzej, Zarys systematyki architektury neoromańskiej w budownictwie kościelnym Królestwa Polskiego

2020-03-22 20:0916753.74 KB
tom075_06.pdf

Kosicka Ancilla, Błogosławiona Urszula Julia Ledóchowska (1865-1939). Bibliografia 1979- 1989

2020-03-22 20:1477635.34 KB
tom075_07.pdf

Sroka Stanisław, "Nasza Przeszłość" t. I-LXX (1946-1988). Bibliografia zawartości

2020-03-22 20:1750908.76 KB
tom075_08.pdf

Dzik Janina, Przyczynek do mecenatu artystycznego Kościoła w XVII w.

2020-03-22 20:1813346.84 KB
tom075_09.pdf

Kowalski Waldemar, rec.: Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990

2020-03-22 20:187393.77 KB
tom075_10.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 46, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1988

2020-03-22 20:182870.26 KB
tom075_11.pdf

Spis ilustracji / Spis treści / Wykaz skrótów

2020-03-22 20:181915.74 KB
Powered by Quick.Cms