Tom 76

1991 rok

NazwaDataRozmiar
tom076_00.pdf

Tom 76

2017-10-13 13:541436.21 KB
tom076_01.pdf

Radzimiński Andrzej, Niższe duchowieństwo katedralne w Polsce średniowiecznej. Wikariusze katedry płockiej XIII poł. XV w. Cz. 1: skład osobowy

2017-10-13 13:5829445.21 KB
tom076_02.pdf

Ryś Grzegorz, Chrześcijańska ideologia władzy w Polsce w XIV-XVw.

2017-10-13 14:0130615.41 KB
tom076_03.pdf

Ożóg Krzysztof, Współpraca prawników włoskich z Pawłem Włodkowicem w procesie polskokrzyżackim w Rzymie w latach 1420-1421

2017-10-13 14:0319518.94 KB
tom076_04.pdf

Baczkowski Krzysztof, Stanowisko Kurii Rzymskiej wobec jagiellońskiej ekspektatywy na tron czeski po Jerzym z Podiebradów

2017-10-13 14:0628986.85 KB
tom076_05.pdf

Kracik Jan, Święte obrazy wśród grzesznych Sarmatów. Ze studiów nad recepcją kultowego dziedzictwa

2017-10-13 14:1245356.79 KB
tom076_06.pdf

Kowalski Waldemar, Stopnicki rejestr konwertytów XVII-XIX w.

2017-10-13 14:2075503.05 KB
tom076_07.pdf

Majdowski Andrzej, O "archeologii sztuki i krytycyzmie naukowym" w polskiej architekturze sakralnej drugiej połowy XIX wieku

2017-10-13 14:2216680.87 KB
tom076_08.pdf

Borkowska Małgorzata, Triduum Sacrum u benedyktynek nieświeskich w XVIII wieku

2017-10-13 14:2311935.66 KB
tom076_09.pdf

Borkowska Małgorzata, Teatr w polskich klasztorach żeńskich XVII-XIX wieku

2017-10-13 14:246719.20 KB
tom076_10.pdf

Borkowska Małgorzata, Źrodła jezuickie o Annie Omiecińskiej

2017-10-13 14:255343.15 KB
tom076_11.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 47/48, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1990

2017-10-13 14:267152.85 KB
tom076_12.pdf

Spis treści

2017-10-13 14:262263.39 KB
Powered by Quick.Cms