Tom 78

1992 rok

NazwaDataRozmiar
tom078_00.pdf

Tom 78

2020-03-22 20:511001.08 KB
tom078_01.pdf

Rajman Jerzy, Początki opactw norbertanskich w Strahowie i Brzesku

2020-03-22 20:518860.56 KB
tom078_02.pdf

Maciejewski Jacek, Działalność kościelna biskupa włocławskiego Wolimira (1252-1275)

2020-03-22 20:5217113.78 KB
tom078_03.pdf

Wieczorek Jan, Wikariusze katedry krakowskiej w XIII i XIV stuleciu

2020-03-22 20:5320400.87 KB
tom078_04.pdf

Ksyk Patrycja Magdalena, Vita Annae ducissae Silesiae

2020-03-22 20:531078.12 KB
tom078_05.pdf

Rybicka-Adamska Anna, Zbigniew ze Szczyrzyca, kanclerz Władysława Lokietka i Kazimierza Wielkiego

2020-03-22 20:546449.79 KB
tom078_06.pdf

Ożóg Krzysztof, Szymon z Teramo adwokat Polski w Stolicy Apostolskiej i na soborach w Konstancji i Bazylei

2020-03-22 20:546368.50 KB
tom078_07.pdf

Guldon Zenon, Żydzi wśród chrześcijan w miastach małopolskich w XVI - XVIII wieku

2020-03-22 20:5512803.05 KB
tom078_08.pdf

Kopiec Jan, Korespondencja prywatna nuncjusza Juliusza Piazzy z biskupem Agostino Steffanizlat 1706-1708

2020-03-22 20:557508.36 KB
tom078_09.pdf

Pilchowa Jadwiga, Trajdos Tadeusz M., Figury kamienne we wsi Lipnica Wielka na Górnej Orawie

2020-03-22 20:5619002.46 KB
tom078_10.pdf

Pilarczyk Władysław, Kapliczki i krzyże przydrożne w Kiczorach

2020-03-22 20:573278.47 KB
tom078_11.pdf

Majdowski Andrzej, O poglądach na styl wiślano-bałtycki w polskiej architekturze sakralnej XIX wieku

2020-03-22 20:5710642.71 KB
tom078_12.pdf

Węcławowicz-Gyurkovich Ewa, Polska architektura sakralna. Tradycja i współczesność. Kierunki poszukiwań twórczych w najnowszej architekturze

2020-03-22 20:5817208.14 KB
tom078_13.pdf

Strzelczyk Jerzy, rec.: Monastische Refor-men im 9. und 10. Jahrhundert, hrsg. R. Kottje und H. Maurer, Sigmaringen 1989

2020-03-22 20:583070.80 KB
tom078_14.pdf

Sroka Stanisław, Wokół imienia Piastówny opolskiej, klaryski w Starej Budzie

2020-03-22 20:581417.50 KB
tom078_15.pdf

Urban Wacław, Szkoła parafialna Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie w pierwszej połowie XVI w. w świetle krakowskiego archiwum archidiecezjalnego

2020-03-22 20:591768.78 KB
tom078_16.pdf

Kowalski Waldemar, rec.: Józef Maroszek, Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Dissertationes Universitatis Varsoviensis 401, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990

2020-03-22 20:591877.99 KB
tom078_17.pdf

Spis treści

2020-03-22 20:59880.13 KB
Powered by Quick.Cms