Tom 78

1992 rok

NazwaDataRozmiar
tom078_00.pdf

Tom 78

2017-09-27 11:441001.08 KB
tom078_01.pdf

Rajman Jerzy, Początki opactw norbertanskich w Strahowie i Brzesku

2017-09-27 11:458860.56 KB
tom078_02.pdf

Maciejewski Jacek, Działalność kościelna biskupa włocławskiego Wolimira (1252-1275)

2017-09-27 11:4717113.78 KB
tom078_03.pdf

Wieczorek Jan, Wikariusze katedry krakowskiej w XIII i XIV stuleciu

2017-09-27 11:4920400.87 KB
tom078_04.pdf

Ksyk Patrycja Magdalena, Vita Annae ducissae Silesiae

2017-09-27 11:491078.12 KB
tom078_05.pdf

Rybicka-Adamska Anna, Zbigniew ze Szczyrzyca, kanclerz Władysława Lokietka i Kazimierza Wielkiego

2017-09-27 11:506449.79 KB
tom078_06.pdf

Ożóg Krzysztof, Szymon z Teramo adwokat Polski w Stolicy Apostolskiej i na soborach w Konstancji i Bazylei

2017-09-27 11:516368.50 KB
tom078_07.pdf

Guldon Zenon, Żydzi wśród chrześcijan w miastach małopolskich w XVI - XVIII wieku

2017-09-27 11:5212803.05 KB
tom078_08.pdf

Kopiec Jan, Korespondencja prywatna nuncjusza Juliusza Piazzy z biskupem Agostino Steffanizlat 1706-1708

2017-09-27 11:537508.36 KB
tom078_09.pdf

Pilchowa Jadwiga, Trajdos Tadeusz M., Figury kamienne we wsi Lipnica Wielka na Górnej Orawie

2017-09-27 11:5519002.46 KB
tom078_10.pdf

Pilarczyk Władysław, Kapliczki i krzyże przydrożne w Kiczorach

2017-09-27 11:553278.47 KB
tom078_11.pdf

Majdowski Andrzej, O poglądach na styl wiślano-bałtycki w polskiej architekturze sakralnej XIX wieku

2017-09-27 11:5610642.71 KB
tom078_12.pdf

Węcławowicz-Gyurkovich Ewa, Polska architektura sakralna. Tradycja i współczesność. Kierunki poszukiwań twórczych w najnowszej architekturze

2017-09-27 11:5817208.14 KB
tom078_13.pdf

Strzelczyk Jerzy, rec.: Monastische Refor-men im 9. und 10. Jahrhundert, hrsg. R. Kottje und H. Maurer, Sigmaringen 1989

2017-09-27 11:583070.80 KB
tom078_14.pdf

Sroka Stanisław, Wokół imienia Piastówny opolskiej, klaryski w Starej Budzie

2017-10-02 09:151417.50 KB
tom078_15.pdf

Urban Wacław, Szkoła parafialna Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie w pierwszej połowie XVI w. w świetle krakowskiego archiwum archidiecezjalnego

2017-10-13 08:351768.78 KB
tom078_16.pdf

Kowalski Waldemar, rec.: Józef Maroszek, Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Dissertationes Universitatis Varsoviensis 401, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990

2017-09-27 11:591877.99 KB
tom078_17.pdf

Spis treści

2017-09-27 11:59880.13 KB
Powered by Quick.Cms