Tom 8

1958 rok

NazwaDataRozmiar
tom008_15.pdf

Vetulani Adam, Nad trumną ks. profesora Tadeusza Glemmy

2016-08-23 14:27265.09 KB
tom008_12.pdf

Zieliński Józef, Misja jezuicka w Haliczu 1706

2016-08-23 14:27368.02 KB
tom008_14.pdf

Kumor Bolesław, Nieznany list ks. Piotra Semeneńki

2016-08-23 14:27376.76 KB
tom008_20.pdf

Spis treści

2016-08-23 14:39464.31 KB
tom008_19.pdf

Stark Marian, Pius XII nie żyje

2016-08-23 14:39704.26 KB
tom008_07.pdf

Urban Wincenty, Rola kościelnych śpiewników i modlitewników w zachowaniu polskiego języka na Śląsku

2016-08-23 14:27756.02 KB
tom008_18.pdf

Kronika

2016-08-23 14:391180.64 KB
tom008_13.pdf

Górski Karol, Rekolekcje Bogdana Jańskiego u trapistów w r. 1837

2016-08-23 14:271253.36 KB
tom008_17.pdf

Recenzje i sprawozdania

2016-08-23 14:391392.70 KB
tom008_05.pdf

Librowski Stanisław, Zmagania o katolicyzm i polskość ziemi bytowskiej i lęborskiej

2016-08-23 14:271439.21 KB
tom008_04.pdf

Obłąk Jan, Jan Karol Konopacki, biskup nominat warmiński

2016-08-23 14:271710.99 KB
tom008_10.pdf

Padacz Władysław, Powojenne synody diecezjalne

2016-08-23 14:271746.06 KB
tom008_06.pdf

Barycz Henryk, Z ech polsko-rzymskiej przeszłości kulturalnej

2016-08-23 14:271759.95 KB
tom008_08.pdf

Malej Witold, Kardynał A leksander Kakowski w świetle własnych wspomnień

2016-08-23 14:272113.65 KB
tom008_02.pdf

Pieradzka Krystyna, Genealogia biblijna i rodowód Słowian w pierwszej księdze "Anna-les" Jana Długosza

2016-08-23 14:262255.06 KB
tom008_03.pdf

Glemma Tadeusz, Początki rządów biskupa Piotra Kostki i jego kapituła

2016-08-23 14:272319.74 KB
tom008_00.pdf

Wstęp

2016-08-23 14:262356.79 KB
tom008_01.pdf

Kapiszewski Henryk, Tysiąclecie eremity polskiego. Świrad nad Dunajcem

2016-08-23 14:262569.39 KB
tom008_09.pdf

Schletz Alfons, Ks. Józef Umiński (1888-1954)

2016-08-23 14:272759.58 KB
tom008_11.pdf

Salawa Aniela, Dziennik. Przygotowali do druku J. Bar, A. Wojtczak

2016-08-23 14:393119.19 KB
tom008_16.pdf

Żynda Bolesław, Objawienia w Lourdes i związane z nimi wydarzenia w piśmiennictwie polskim

2016-08-23 14:393329.03 KB
Powered by Quick.Cms