Tom 80

1993 rok

NazwaDataRozmiar
tom080_00.pdf

Tom 80

2020-03-22 21:092553.17 KB
tom080_01.pdf

Jerzy Rajman, Aprzedkanonizacyjny kult św. Stanisława biskupa

2020-03-22 21:1235455.67 KB
tom080_02.pdf

Stopka Krzysztof, Męczennicy sandomierscy. Legenda i rzeczywistość

2020-03-22 21:1438312.96 KB
tom080_03.pdf

Maciejewski Jacek, Jeszcze o działalności kościelnej biskupa Wolimira

2020-03-22 21:143501.29 KB
tom080_04.pdf

Dobry Artur, Rzeźba Chrystusa w Ogrójcu ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

2020-03-22 21:1518121.08 KB
tom080_05.pdf

Drelicharz Wojciech, Źródła i autor Rocznika Sędziwoja. Z dziejów kultury historycznej duchowieństwa wielkopolskiego w XV w.

2020-03-22 21:1729160.11 KB
tom080_06.pdf

Salaterski Stanisław, Katalog prałatów i kanoników kapituły św. Małgorzaty P. M. w Nowym Sączu (1448-1791)

2020-03-22 21:1940180.39 KB
tom080_07.pdf

Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Żydzi a chrześcijanie na Wołyniu w XVI-XVIII wieku

2020-03-22 21:2016310.99 KB
tom080_08.pdf

Wijaczka Jacek, Kardynał Otto Truchsess von Waldburg i jego misja do Polski w 1542 r.

2020-03-22 21:2111819.41 KB
tom080_09.pdf

Borkowska Małgorzata, Problemy siedemnastowiecznych fundacji benedyktynek na Litwie w świetle korespondencji

2020-03-22 21:2330020.31 KB
tom080_10.pdf

Majdowski Andrzej, " Opieka nad biednymi kościołami " przy warszawskim Arcybractwie Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu

2020-03-22 21:2425003.63 KB
tom080_11.pdf

Paszenda Jerzy, Działalność naukowa ks. Stanisława Bednarskiego SJ

2020-03-22 21:2518022.53 KB
tom080_12.pdf

Strzelczyk Jerzy, rec.: Erzbischof Wichmann (1152-1192) und Magdeburg im hohen Mittelal-ter. Stadt - Erzbistum - Reich. Ausstellung zum 800. Todestag Erzbischof Wichmanns vom 29. Oktober 1992 bis 21. Marz 1993, hrsg. von Matthias Puhle, Magdeburg 1992

2020-03-22 21:266178.67 KB
tom080_13.pdf

Grzebień Ludwik, rec.: Roman Darowski, Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej, Kraków 1993

2020-03-22 21:262737.33 KB
tom080_14.pdf

Caban Wiesław, rec.: Krzysztof Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992

2020-03-22 21:263673.55 KB
tom080_15.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 49, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1991

2020-03-22 21:262942.29 KB
tom080_16.pdf

Spis treści

2020-03-22 21:261523.67 KB
Powered by Quick.Cms