Tom 81

1994 rok

NazwaDataRozmiar
tom081_00.pdf

Tom 81

2020-03-23 08:151508.65 KB
tom081_01.pdf

Baczkowski Krzysztof, Próby włączenia państw jagiellońskich do koalicji antytureckiej przez papieża Aleksandra VI na przełomie XV/XVI wieku

2020-03-23 08:1744130.80 KB
tom081_02.pdf

Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Procesy o mordy rytualne na Rusi Czerwonej, Podolu i prawobrzeżnej Ukrainie w XVI-XVIII wieku

2020-03-23 08:1927241.25 KB
tom081_03.pdf

Borkowska Małgorzata, Szkoła benedyktynek wileńskich

2020-03-23 08:2022743.32 KB
tom081_04.pdf

Szczudłowski Piotr, Polityczna działalność abpa Józefa Teofila Teodorowicza w okresie II Rzeczypospolitej

2020-03-23 08:2238559.79 KB
tom081_05.pdf

Walo Jerzy, Polonia w Bośni i Hercegowinie w okresie międzywojennym

2020-03-23 10:1438478.00 KB
tom081_06.pdf

Fyda Ryszard, Emigracja polska w Estonii w latach 1918-1939

2020-03-23 10:1937363.66 KB
tom081_07.pdf

Kusek Janusz, Polacy na Węgrzech w latach 1918-1939

2020-03-23 10:2116409.73 KB
tom081_08.pdf

Litwiejko Kazimierz, Działalność społeczno-oświatowa Kościoła w południowo-zachodniejczęści archidiecezji wileńskiej 1939-1945

2020-03-23 10:2527995.59 KB
tom081_09.pdf

Wysocki Wojciech, Straty Kościoła katolickiego w południowo-zachodniej części archidiecezji wileńskiej 1939-1944

2020-03-23 10:2826608.93 KB
tom081_10.pdf

Kracik Jan, rec.: Żołnierz-kapłan-prefekt. Ksiądz Wojciech Kowalik 1893-1967, katecheta szkól średnich w Myślenicach. W stulecie urodzin, opr. S. Kowalik, Myślenice 1993

2020-03-23 10:295158.00 KB
tom081_11.pdf

Kracik Jan, rec.: Die Geschichte des Christentums. Religion, Politik, Kultur, Bd. 6: Die Zeit der Zerreisproben (1274-1449); Bd. 8: Die Zeit der Konfessionen (1530-1620/30), Freiburg i. Br. 1991, 1992

2020-03-23 10:294471.08 KB
tom081_12.pdf

Wielgosz Zbigniew, Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone historii, kulturze artystycznej i umysłowej polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku

2020-03-23 10:304498.52 KB
tom081_13.pdf

Józef Dobosz, Ogólnopolska konferencja naukowa: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Dąbrowa Niemodlińska 4-6 listopada 1993 r.

2020-03-23 10:313967.50 KB
tom081_14.pdf

Spis treści

2020-03-23 10:311262.17 KB
Powered by Quick.Cms