Tom 84

1995 rok

NazwaDataRozmiar
tom084_00.pdf

Tom 84

2020-03-23 11:091347.40 KB
tom084_01.pdf

Maciejewski Jacek, Likwidacja bractwa begardów w Kaszczorku w świetle ugody z biskupem włocławskim z 1320 roku

2020-03-23 11:096253.29 KB
tom084_02.pdf

Pelczar Roman, Szkolnictwo jezuickie w Jarosławiu 1575-1773 r.

2020-03-23 11:1127748.58 KB
tom084_03.pdf

Borkowska Małgorzata, Zapiski kronikarskie norbertanek płockich

2020-03-23 11:1224010.44 KB
tom084_04.pdf

Guldon Zenon, Kowalski Waldemar, Szpitale w województwie sandomierskim w drugiej połowie XVII w.

2020-03-23 11:1439323.27 KB
tom084_05.pdf

Zygner Leszek, Działalność misjonarzy św. Wincentego a Paulo w parafii mławskiej (1712-1864)

2020-03-23 11:1516686.77 KB
tom084_06.pdf

Włoczyk Piotr, Adam Prosper Burzyński OFM misjonarz w Egipcie na przełomie XVIII i XIX w.

2020-03-23 11:1625940.62 KB
tom084_07.pdf

Lewalski Krzysztof, Problem antysemityzmu na łamach "Przeglądu Katolickiego" w latach 1863- 1914

2020-03-23 11:1719929.29 KB
tom084_08.pdf

Walkusz Jan, Działalność duszpasterska biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 1926- 1939

2020-03-23 11:1939181.69 KB
tom084_09.pdf

Szczudłowski Piotr, Kościół katolicki wobec poewangelickich świątyń w Gdańsku

2020-03-23 11:2137955.38 KB
tom084_10.pdf

Adamska Anna, Uwagi o itinerarium biskupa Jana Grotowica (1326-1347)

2020-03-23 11:2211437.41 KB
tom084_11.pdf

Derwich Marek, rec.: Gregorio Penco, Medioevo monastico, Roma 1988

2020-03-23 11:223217.67 KB
tom084_12.pdf

Derwich Marek, rec.: Dom Jacques Dubois OSB, Les ordres monastiqes, Paris 1991

2020-03-23 11:224175.17 KB
tom084_13.pdf

Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 50, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1992

2020-03-23 11:222497.70 KB
tom084_14.pdf

Tęgowski Jan, Kwestia datacji listu biskupa ołomunieckiego Roberta do arcybiskupa gnieźnieńskiego

2020-03-23 11:232856.77 KB
tom084_15.pdf

Kowalski Waldemar, rec.: Daniel Olszewski, Eugeniusz Wiśniowski, Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993

2020-03-23 11:233218.09 KB
tom084_16.pdf

Wołczański Józef, rec.: Wspomnienia matki o dzieciństwie i młodości greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego

2020-03-23 11:2415886.25 KB
tom084_17.pdf

Bargieł Franciszek, rec.: Roman Darowski, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI w., Kraków 1994

2020-03-23 11:243150.93 KB
tom084_18.pdf

Strzelczyk Jerzy, rec.: Politik undHeiligen-verehrung im Hochmittelalter, hrsg. Jürgen Petersohn. Vorträge und Forschungen, hg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Bd. 42. Sigmaringen 1994

2020-03-23 11:2516954.07 KB
tom084_19.pdf

Kopiec Jan, Pięćdziesięciolecie Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie

2020-03-23 11:257923.90 KB
tom084_20.pdf

Spis treści

2020-03-23 11:251465.68 KB
Powered by Quick.Cms