Tom 85

1996 rok

NazwaDataRozmiar
tom085_00.pdf

Tom 85

2017-10-13 19:072646.92 KB
tom085_01.pdf

Kędzierska Małgorzata, Średniowieczne dzieje klasztoru norbertanów w Witowie

2017-10-13 19:0931329.40 KB
tom085_02.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Proces fundacyjny klasztoru cystersów w Wieleniu (1277 - ok. 1285)

2017-10-13 19:1017764.12 KB
tom085_03.pdf

Sroka Stanisław A., Węgierskie beneficjapolskich i śląskich duchownych w XIV - I połowie XV wieku

2017-10-13 19:1116099.91 KB
tom085_04.pdf

ażkiewicz Henryk, Studia w małopolskiej prowincji reformatów 1623-1865, [część II: 87: 1997 s. 195-252] części I

2017-10-13 19:1427331.35 KB
tom085_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: Grodno

2017-10-13 19:1515282.10 KB
tom085_06.pdf

Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Wysokość i struktura dochodu z dóbr biskupstwa krakowskiego w województwie sandomierskim w końcu XVIII wieku

2017-10-13 19:1727652.13 KB
tom085_07.pdf

Włoczyk Piotr, Szkoły i szpitale w diecezji sandomierskiej w okresie rządów bpa Adama P Burzyńskiego (1820-1830)

2017-10-13 19:2037653.25 KB
tom085_08.pdf

Żywicki Jerzy, Nurt neogotycki w architekturze sakralnej międzyrzecza Wisły i Bugu

2017-10-13 19:2339776.36 KB
tom085_09.pdf

Szczudłowski Piotr, Dzieje sporu o kościół i parafię św. Brygidy w Gdańsku (1957-1970)

2017-10-13 19:2423302.63 KB
tom085_10.pdf

Janicka-Krzywda Urszula, Przedstawienia postaci Matki Bożej w folklorze słownym polskiego Podkarpacia

2017-10-13 19:2613375.37 KB
tom085_11.pdf

Wroński Józef Szymon, Rzeźby Zygmunta Otto w bazylice limanowskiej

2017-10-13 19:2715376.41 KB
tom085_12.pdf

Kracik Jan, rec.: Księga Jadwiżańska, red. M. Kaczmarek, M. L. Wójcik, Wrocław 1995

2017-10-13 19:271952.85 KB
tom085_13.pdf

Pelczar Roman, rec.: Florentyna Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914, Lublin 1992

2017-10-13 19:274138.00 KB
tom085_14.pdf

Spis treści

2017-10-13 19:271002.85 KB
Powered by Quick.Cms