Tom 88

1997 rok

NazwaDataRozmiar
tom088_00.pdf

Tom 88

2020-03-23 12:371850.71 KB
tom088_01.pdf

Konieczka-Śliwińska Danuta, Życie codzienne opactwa benedyktynów w Mogilnie. Zarys problematyki

2020-03-23 12:3822588.37 KB
tom088_02.pdf

Janicka-Krzywda Urszula, Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski południowej

2020-03-23 12:3920613.16 KB
tom088_03.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Jeszcze o lektorach i studentach w średniowiecznej prowincji polskich dominikanów oraz ich szkołach w Krakowie i we Lwowie

2020-03-23 12:4022511.51 KB
tom088_04.pdf

Obirek Stanisław, Antonio Possevino SJ i jego misja do Szwecji

2020-03-23 12:4113536.48 KB
tom088_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: Lwów i Sambor

2020-03-23 12:4216530.42 KB
tom088_06.pdf

Melnyk Marek, Memoriał unijny Piotra Mohyłyzlat 1644-1645

2020-03-23 12:4559849.50 KB
tom088_07.pdf

Kopiec Jan, Dyplomacja papieska wobec sporu o tron polski w latach 1704-1709

2020-03-23 12:4619842.02 KB
tom088_08.pdf

Rusecki Innocenty, Bernardyńskie szkoły średnie na Litwie (1782-1843)

2020-03-23 12:4821995.30 KB
tom088_09.pdf

Wólczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa i sióstr zakonnych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie

2020-03-23 12:5035351.70 KB
tom088_10.pdf

Knopek Jacek, Działalność misyjna i oświatowo-społeczna polskich duszpasterzy w Grecji w XIX i początku XX wieku

2020-03-23 12:5011657.54 KB
tom088_11.pdf

Prejs Roland, Zakonnicy Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. Zagadnienia wybrane

2020-03-23 12:5114101.10 KB
tom088_12.pdf

Nowak Janusz, Erwin Redel antykwariusz przeworski i jego penetracje bibliotek klasztornych 1871-1876. Przyczynek do dziejów "książkołapstwa" w Galicji

2020-03-23 12:5219205.54 KB
tom088_13.pdf

Żywicki Jerzy, Obrady rosyjskiej dumy nad kościołem w Opolu-Podedwórzu na Lubelszczyźnie

2020-03-23 12:5314465.47 KB
tom088_14.pdf

Książek Stanisław, rec.: H. Dziurla, K. Bobowski, Krzeszów uświęcony łaską, Wrocław 1997

2020-03-23 12:5311829.59 KB
tom088_15.pdf

Sczaniecki Paweł, rec.: Małgorzata Borkowska OSB, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVII wieku, Warszawa 1996

2020-03-23 12:543247.74 KB
tom088_16.pdf

Prejs Roland, rec.: Honorat Koźmiński, Pisma, t. 1: Listy do hierarchii kościelnej 1885-1916, opr. i przygotowała do druku Halina Irena Szumił, Warszawa 1997; t. 2: Listy do przełożonych i współbraci Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 1867-1916, opr. i przygotowała do druku Halina Irena Szumił, Warszawa 1997

2020-03-23 12:544465.84 KB
tom088_17.pdf

Rostworowski Stanisław Jan, rec.: K. Mazur, Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991

2020-03-23 12:5411873.97 KB
tom088_18.pdf

Adamska Anna, rec.: Anna Petitova-Benoliel, L'Église r Prague sous la dynastie des Luxembourg (1310-1419), Hilversum, 1996

2020-03-23 12:552289.20 KB
tom088_19.pdf

Derwich Marek, rec.: Jean-Loup Lemaître, Le Limousin monastique. Autour de quelques textes, Ussel 1992

2020-03-23 12:554493.88 KB
tom088_20.pdf

Witkowski Rafał, rec.: "Brigittiana", t. 1, Napoli 1996; "Brigittiana", t. 2, Napoli 1996

2020-03-23 12:553236.20 KB
tom088_21.pdf

Spis treści

2020-03-23 12:551847.39 KB
Powered by Quick.Cms