Tom 90

1998 rok

NazwaDataRozmiar
tom090_00.pdf

Tom 90

2020-03-23 13:141880.00 KB
tom090_01.pdf

Wyrwa Andrzej M., Powstanie zakonu cystersów w świetle Exordium Parvum i pierwszy klasztor tego zakonu na ziemiach polskich

2020-03-23 13:1526644.21 KB
tom090_02.pdf

Radzimiński Andrzej, Stan i potrzeby badań nad duchowieństwem katedralnym i kolegiackim w Polsce średniowiecznej

2020-03-23 13:1618009.43 KB
tom090_03.pdf

Maciejewski Jacek, "Per totam terram equitando... " Z badań nad itinerarium biskupów włocławskich w średniowieczu. Część pierwsza do początku XIV wieku

2020-03-23 13:1833018.97 KB
tom090_04.pdf

Pelczar Roman, Teatr pijarski na Rusi Czerwonej w XVII-XVIII wieku

2020-03-23 13:1813953.11 KB
tom090_05.pdf

Trajdos Tadeusz M., Dekanat spiski diecezji krakowskiej w świetle wizytacji 1728 roku

2020-03-23 13:2033833.88 KB
tom090_06.pdf

Borkowska Małgorzata, Szkoła warszawskich sakramentek według zachowanych źródeł

2020-03-23 13:2117016.88 KB
tom090_07.pdf

Wólczański Józef, Listy biskupa Leona Wałęgi do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1922

2020-03-23 13:29157737.41 KB
tom090_08.pdf

Wólczański Józef, Listy ks. Stanisława Stojałowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901-1902

2020-03-23 13:3017508.71 KB
tom090_09.pdf

Wólczański Józef, Listy Anny z Działyńskich Potockiej do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901 - ok. 1919

2020-03-23 13:3232773.83 KB
tom090_10.pdf

Latak Kazimierz, Cystersi mogilscy w nekrologu krakowskiego klasztoru kanoników regularnych laterańskich. Uwagi do dziejów konfraterni

2020-03-23 13:322729.48 KB
tom090_11.pdf

Pietrzkiewicz Iwona, Calendarium Prudens Simplicitas ze zbiorów Biblioteki Bożego Ciała w Krakowie

2020-03-23 13:325628.71 KB
tom090_12.pdf

Derwich Marek, Wiszewski Przemysław, rec.: Geoffrey Scott OSB, Gothic Rage Undone. English Monks in the Age of Enlightenment, Bath 1992

2020-03-23 13:335088.54 KB
tom090_13.pdf

Derwich Marek, rec.: Regardez le Rocher d'ou lon vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine du Mont-Olivet, Maylis 1996

2020-03-23 13:333327.03 KB
tom090_14.pdf

Ożóg Krzysztof, rec.: Wojciech Danielski, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, do druku przyg. J. J. Kopea, Lublin 1997

2020-03-23 13:3310816.25 KB
tom090_15.pdf

Kopiec Jan, rec.: Jacek Staszewski, August II Mocny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998

2020-03-23 13:344494.91 KB
tom090_16.pdf

Książek Stanisław, rec.: J. Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945- 1992, Warszawa 1997

2020-03-23 13:342970.92 KB
tom090_17.pdf

Borkowska Małgorzata, Kodycyl do recenzji: Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII wieku, opr. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997

2020-03-23 13:343942.69 KB
tom090_18.pdf

Obirek Stanisław, rec.: Marek Inglot, La Compagnia di Gesu nell Impero Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia, Roma 1997

2020-03-23 13:347979.46 KB
tom090_19.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji Europäisches Zisterzienserforum. Norm, Kultur, Reform ", Frankfurt nad Odrą 17-21 czerwca 1998 r.

2020-03-23 13:351921.23 KB
tom090_20.pdf

Spis treści

2020-03-23 13:351448.51 KB
Powered by Quick.Cms