Tom 94

2000 rok

NazwaDataRozmiar
tom094_00.pdf

Tom 94

2017-10-14 12:301569.88 KB
tom094_01.pdf

Wójcik Dagmara, Wątki biblijne w legendzie Tempore illo świętego Wojciecha

2017-10-14 12:3127494.12 KB
tom094_02.pdf

Hewner Katarzyna, Piotr Wlostowic czy Piotr Wszeborowic? O fundacji i fundatorze klasztoru norbertanek w Strzelnie

2017-10-14 12:3329123.62 KB
tom094_03.pdf

Zdanek Maciej, W sprawie procesu fundacyjnego opactwa w Mogile

2017-10-14 12:3425748.72 KB
tom094_04.pdf

Gąsiorowska Patrycja, Klaryski z dynastii Piastów

2017-10-14 12:3511711.47 KB
tom094_05.pdf

Kabaciński Ryszard, Karczewski Dariusz, Przeorysze i podprzeorysze klasztoru norbertanek w Strzelnie od końca XII wieku do 1837 r.

2017-10-14 12:3630353.32 KB
tom094_06.pdf

Kusztelski Andrzej, Kościół Bożego Ciała w Poznaniu. Późnośredniowieczne sanktuarium, jagiellońska fundacja. Historia i architektura

2017-10-14 12:3837074.08 KB
tom094_07.pdf

Smołucha Janusz, Pielgrzymki Polaków do Rzymu w XVI wieku. Przyczynek do dziejów jubileuszy chrześcijaństwa

2017-10-14 12:3918677.55 KB
tom094_08.pdf

Wilczewski Waldemar Franciszek, Spustoszenia wojenne w dekanacie słonimskim w czasie najścia moskiewskiego w połowie XVII wieku

2017-10-14 12:4140308.12 KB
tom094_09.pdf

Piechnik Ludwik, Model średniej szkoły jezuickiej w Polsce i na Litwie przed wydaniem ratio studiorum

2017-10-14 12:4325275.75 KB
tom094_10.pdf

Borkowska Małgorzata, Reguła druga mariawitek wileńskich

2017-10-14 12:4314898.33 KB
tom094_11.pdf

Lis Artur, Kościółśw. Józefa Oblubieńca NMP na warszawskim Kole

2017-10-14 12:4530892.97 KB
tom094_12.pdf

Wólczański Józef, Ks. Kazimierza Fleischhackera kronika parafialna Chomiakówki w Tarnopolskiem (1939-1955)

2017-10-14 12:4968349.13 KB
tom094_13.pdf

Boguniowski Józef W., Przedtrydenckie benedykcjonały w Polsce

2017-10-14 12:499582.02 KB
tom094_14.pdf

Janicka-Krzywda Urszula, Chrystus upadający pod krzyżem w kulturze ludowej Małopolski

2017-10-14 12:5014291.24 KB
tom094_15.pdf

Rychlewski Piotr, rec.: Stanisław Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996, (Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, red. S. Litak, t. 1); Witold Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1998, (Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, red. S. Litak, t. 2)

2017-10-14 12:505035.92 KB
tom094_16.pdf

Kopiec Jan, rec.: Jerzy Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999

2017-10-14 12:515373.93 KB
tom094_17.pdf

Pobóg-Lenartowicz Anna, rec.: Kazimierz Latak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999

2017-10-14 12:515711.31 KB
tom094_19.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2017-10-19 12:053998.18 KB
Powered by Quick.Cms