Tom 95

2001 rok

NazwaDataRozmiar
tom095_00.pdf

Tom 95

2020-03-23 15:171512.50 KB
tom095_01.pdf

Boguniowski Józef W., Ordinarium Olomucense-Cracoviense. Studium krytyczne

2020-03-23 15:1817371.96 KB
tom095_02.pdf

Brust Mieczysław, Lokacje miejskie w wielkopolskich dobrach arcybiskupów gnieźnieńskich w XIII i XIV wieku

2020-03-23 15:2258074.84 KB
tom095_03.pdf

Fokt Krzysztof, Szlacheccy dobrodzieje krakowskich dominikanów od połowy XIV wieku do roku 1462

2020-03-23 15:2326997.30 KB
tom095_04.pdf

wiatkowska-Frejlich Lidia, Spis ludności w Betlejem w cyklu maryjnym kościoła w Tarłowie

2020-03-23 15:2530350.86 KB
tom095_05.pdf

Borkowska Małgorzata, Seminarium galicyjskiej prowincji szarytek (1782-1914) w świetle badań ogólnych nad rekrutacją do polskich zakonów żeńskich

2020-03-23 15:2621635.97 KB
tom095_06.pdf

Radwan Marian, Polityka wyznaniowa caratu na Białorusi w XIX w. Implikacje duszpasterskie

2020-03-23 15:2831041.24 KB
tom095_07.pdf

Gzella Grażyna, Konflikty księdza Antoniego Kanteckiego z ustawodawstwem pruskim

2020-03-23 15:2914176.60 KB
tom095_08.pdf

Czartoryska Maria Ksawera, Reforma Czernej. Największe Miłosierdzie Boże

2020-03-23 15:3472093.08 KB
tom095_09.pdf

Wołczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, ormiańskokatolickiego i greckokatolickiego oraz sióstr zakonnychna cmentarzach w Żytomierzu, Czerniowcach i Odessie

2020-03-23 15:3636837.46 KB
tom095_10.pdf

Kozieł Danuta [opr., wyd.], Kronika sióstr nazaretanek w Stryju z lat 1939-1945

2020-03-23 15:3958840.32 KB
tom095_11.pdf

Kawecki Roman, Z dziejów nominacji kardynalskich w Polsce przedrozbiorowej

2020-03-23 15:408449.01 KB
tom095_12.pdf

Wiszewski Przemysław [spraw.], Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, Lublin, 13-14 listopada 2000 r.

2020-03-23 15:405168.33 KB
tom095_13.pdf

Kracik Jan, rec.: Krzysztof Bracha, Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora "De superstitionibus " (1405 r.), Warszawa 1999

2020-03-23 15:407930.03 KB
tom095_14.pdf

Borkowska Małgorzata, Czy święta Scholastyka była zakonnicą?

2020-03-23 15:412585.30 KB
tom095_15.pdf

Gąsiorowska Patrycja, rec.: Pani Sądecka. Aktualność Świętej Kingi, red. J. Zimny, Sandomierz 2000

2020-03-23 15:414748.73 KB
tom095_16.pdf

Obirek Stanisław, rec.: Cyprian Wilanowski, Konspiracyjna działalność duchowieństwa katolickiego na Wileńszczyźnie w latach 1939-1944, Warszawa 2000

2020-03-23 15:413594.07 KB
tom095_17.pdf

Hewner Katarzyna, List do redakcji. Sprostowanie

2020-03-23 15:411102.97 KB
tom095_18.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2020-03-23 15:424447.57 KB
Powered by Quick.Cms