Archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość"

 • Magazyn

  Magazyn

 • list Bukowinskiego do brata

  list Bukowinskiego do brata

 • list Bukowinskiego do brata

  list Bukowinskiego do brata

 • Telegram kondolencyjny Jenerałowej Zamoyskiej

  Telegram kondolencyjny Jenerałowej Zamoyskiej

W archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość" zostały zrealizowane dwa projekty dofinansowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach zadania publicznego pt. Wspierania działań archiwalnych 2018 oraz Wspieranie działań archiwalnych 2021.

__________

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Przygotowanie inwentarza archiwalnego Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”. Część II – sporządzenie i publikacja inwentarza w wersji elektronicznej”.

 

Realizacja zadania

W archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość” w roku 2021 zostało zrealizowane zadanie pt. „Przygotowanie inwentarza archiwalnego Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”. Część II – sporządzenie i publikacja inwentarza w wersji elektronicznej”. Został on dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach zadania publicznego pt. „Wspieranie działań archiwalnych 2021”.

 

Opis osiągniętych rezultatów

Sporządzono inwentarz zasobu archiwalnego Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość” wraz ze stosownym komentarzem. Dokonano dokładnych opisów jednostek archiwalnych, które w latach ubiegłych zostały wyodrębnione w procesie segregacji i systematyzacji akt, a następnie sporządzono z nich inwentarz, obejmujący również cały przynależny aparat naukowy. Wersja elektroniczna inwentarza dostępna jest na stronie internetowej Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”: http://www.naszaprzeszlosc.pl.  Wszystkie przeprowadzone działania mają charakter trwały.

 

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań

Inwentarz obejmuje jeden zespół archiwalny: Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”. W ramach zespołu wyodrębniono następujące serie:
A – Alfonsiana, XX w.,
B – Redakcja „Naszej Przeszłości, XX – XXI w.,
C – Kościół w Polsce i na ziemiach Polskich, XIX – XX w.
D – Kościół w świecie, XX w.,
E – Zgromadzenie Księży Misjonarzy, XVIII – XX w.,
F – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, XIX – XX w.,
G – Materiały z historii powszechnej, XIX - XX w., ;
H – Fotografie, XIX – XX w.

W ramach prac nad inwentarzem archiwalnym wyodrębniono 3302 jednostek archiwalnych, jak również sporządzono ich kompletne opisy. Całość została opatrzona stosownym aparatem naukowym i umieszczona na stronie internetowej Instytutu.

NazwaDataRozmiar
inwentarz_archiwum_np2-1.pdf

Inwentarz Archiwum Instytutu Wydawniczego Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość” w Krakowie

2022-01-09 17:555960.07 KB
 • Magazyn

  Sprawozdanie część I

  Przygotowanie inwentarza archiwalnego Instytutu Wydawniczego księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”. Część I – prace wstępne, segregacja i systematyzacja akt oraz formowanie i opisanie jednostek archiwalnych.

Powered by Quick.Cms