Tom 123

2015 rok

NazwaDataRozmiar
tom123_00.pdf

Tom 123

2020-12-27 16:01188.06 KB
tom123_01.pdf

Joanna Małocha, Analiza technologiczno-chronologiczna średniowiecznej ceramiki z zamku „Lipowiec”

2020-12-27 16:011874.80 KB
tom123_02.pdf

Ewelina Kazienko, Kult świętych w średniowiecznym Nowym Sączu

2020-12-27 16:02443.84 KB
tom123_03.pdf

Agnieszka Kobus, Organizacja parafialna Kościoła katolickiego w Gdańsku od średniowiecza do utworzenia administracji apostolskiej w Wolnym Mieście Gdańsku

2020-12-27 16:02342.81 KB
tom123_04.pdf

Radosław Krajniak, Starania duchownych o objecie parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie do 1466 r.

2020-12-27 16:02342.69 KB
tom123_05.pdf

Hermina Święch, Przełożone klasztoru bernardynek pw. Św. Agnieszki w Krakowie w XV-XVIII wieku

2020-12-27 16:02360.53 KB
tom123_06.pdf

Marian Surdacki, Sieć szpitali łacińskich w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku

2020-12-27 16:02525.35 KB
tom123_07.pdf

Ks. Sławomir Zabraniak, Księża warmiacy w archidiecezji gnieźnieńskiej w XVIII wieku (do 1763 r.)

2020-12-27 16:02280.60 KB
tom123_08.pdf

Janusz Adam Frykowski, Parafia unicka pw. św. Mikołaja w Muratynie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych

2020-12-27 16:02528.76 KB
tom123_09.pdf

Piotr Matoga, Historia organów w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Piaskach Wielkich

2020-12-27 16:02473.35 KB
tom123_10.pdf

Ks. Mieczysław Różański, Łódzki ośrodek naukowy historyków Kościoła

2020-12-27 16:02269.54 KB
tom123_11.pdf

Piotr Kardyś, Z dziejów miasta klasztornego Wąchocka w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym: warstwa źródłowa i interpretacje historyczne

2020-12-27 16:02307.72 KB
tom123_12.pdf

Ks. Janusz Gajda, Ks. kapelan płk Jan Merta SDB we wspomnieniach

2020-12-27 16:02265.85 KB
tom123_13.pdf

Helena Matoga, Posługa s. Zofii Izabelli Łuszczkiewicz jako pielęgniarki

2020-12-27 16:02544.06 KB
tom123_14.pdf

Bp Jan Kopiec, Rec.: Matthias Fuhrmann, „Ozdoba Pustyni, czyli żywot św. Pawła pierwszego pustelnika”

2020-12-27 16:02196.83 KB
tom123_15.pdf

Marceli Kosman, Rec.: Aldona Prašmantaité, „1863 Metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje”

2020-12-27 16:02262.11 KB
tom123_16.pdf

Roman Kawecki, Rec.: Piotr Mazur, „Poczet biskupów chełmskich obrządku łacińskiego”

2020-12-27 16:02204.81 KB
tom123_17.pdf

Ks. Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Turno nad Pilicą, 9-10 IV 2015

2020-12-27 16:02223.25 KB
tom123_18.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 16:02255.97 KB
Powered by Quick.Cms