Tom 126

2016 rok

NazwaDataRozmiar
tom126_00.pdf

Tom 126

2020-12-27 16:04139.76 KB
tom126_01.pdf

Ks. Grzegorz Kublin, Niedrukowany dokument księcia raciborskiego Leszka z dnia 21 stycznia 1319 roku

2020-12-27 16:04297.77 KB
tom126_02.pdf

Iwona Darska, Piętnastowieczna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Krzywaczce jako przykład późnego dzieła w stylu międzynarodowym około 1400 roku z terenu Małopolski

2020-12-31 12:0313147.21 KB
tom126_03.pdf

Ewelina Kazienko, W kręgu świętych patronów nowotarskich w dobie średniowiecza

2020-12-31 12:031566.18 KB
tom126_04.pdf

Ks. Adam Kubasik, Kształtowanie się świadomości ukraińskiej duchowieństwa w cerkwi greckokatolickiej w Galicji Wschodniej

2020-12-27 16:05398.82 KB
tom126_05.pdf

Eugeniusz Niebelski, „Krzewiciele polskich idei”. Duchowni katoliccy zesłani do Imperium Rosyjskiego – czasy polskiej niewoli narodowej

2020-12-27 16:051144.39 KB
tom126_06.pdf

Ks. Józef Marecki, Życie codzienne kapucynów krośnieńskich

2020-12-27 16:05614.50 KB
tom126_07.pdf

Lucyna Rotter, Architektura, wystrój i symbolika klasztorów kapucyńskich na przykładzie klasztoru krośnieńskiego

2020-12-27 16:05316.62 KB
tom126_08.pdf

Piotr Matoga, Z badań nad historią muzyki w klasztorze Sióstr Dominikanek na Gródku w Krakowie

2020-12-31 12:0452763.00 KB
tom126_09.pdf

Waldemar Żurek, Wizytacja kościoła parafialnego w Dywinie w diecezji wileńskiej z 1867 roku

2020-12-27 16:10514.61 KB
tom126_10.pdf

Piotr Kardyś, Rubrycele i schematyzmy diecezji żmudzkiej z lat 1853-1914 zachowane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

2020-12-27 16:10364.13 KB
tom126_11.pdf

Eleonora Hensche CR, Wychowanie i kształcenie sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1919-1939

2020-12-31 12:0327870.33 KB
tom126_12.pdf

Piotr Zubowski, Cerkwie prawosławne Kielc w polityce władz centralnych i samorządowych II Rzeczypospolitej

2020-12-27 16:13453.98 KB
tom126_13.pdf

Agnieszka Szmerek, Zasób Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie w świetle jego dziejów po II wojnie światowej

2020-12-27 16:13249.91 KB
tom126_14.pdf

Marcin Musiał, „Inteligentny i zdolny rzemieślnik to przyszłość Państwa Ludowego”. Państwo i Kościół w procesie wychowania młodzieży w latach 1945-1951 na przykładzie prywatnego salezjańskiego męskiego gimnazjum krawieckiego we Wrocławiu

2020-12-27 16:13405.02 KB
tom126_15.pdf

Radosław Krajniak, Rec.: Alojzy Szudrowicz, „Kapituła kruszwicka. W tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy”

2020-12-31 12:03180.13 KB
tom126_16.pdf

Bp Jan Kopiec, Dziękczynienie za świadczone dobro. Homilia z okazji 70-lecia „Naszej Przeszłości”

2020-12-31 12:0389.81 KB
tom126_17.pdf

Wacław Umiński CM, Śp. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski CM

2020-12-31 12:0384.80 KB
tom126_18.pdf

Bibliografia prac Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego CM (opr. W. Umiński CM)

2020-12-31 12:03308.94 KB
tom126_19.pdf

Bibliografia zawartości półrocznika „Nasza Przeszłość” tomy 101-125 (opr. W. Umiński CM)

2020-12-31 12:03340.45 KB
tom126_20.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-31 12:03219.78 KB
Powered by Quick.Cms