Tom 127

2017 rok

NazwaDataRozmiar
tom127_00.pdf

Tom 127

2020-12-27 16:32192.45 KB
tom127_01.pdf

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Kariery polityczne i kościelne biskupów Wojciecha i Jerzego Radziwiłów – koryfeuszy początku i końca XVI wieku – zarys problemu

2020-12-27 16:32314.11 KB
tom127_02.pdf

Tadeusz M. Trajdos, Kanonicy Regularni od Pokuty w Miednikach w ostatnim stuleciu Rzeczypospolitej (1695-1795)

2020-12-27 16:32388.67 KB
tom127_03.pdf

Maria Kazimiera Staniszewska, Lustracja trzynastu miast z 1773 r. jako przyczynek do badań nad sytuacją religijna dawnego Spisza

2020-12-27 16:3313481.69 KB
tom127_04.pdf

S. Małgorzata Borkowska OSB, Uwagi o niektórych aspektach biografii Magdaleny Mortęskiej

2020-12-27 16:33402.45 KB
tom127_05.pdf

Andrzej Godek, Śpiewy pseudochorałowe w XVIII-wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX Misjonarzy

2020-12-27 16:4075221.29 KB
tom127_06.pdf

Wiktor Szymborski, Pamięć o św. Jadwidze w Uniwersytecie Jagiellońskim

2020-12-27 16:40360.53 KB
tom127_07.pdf

Wojciech Paszyński, Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego

2020-12-27 16:40376.49 KB
tom127_08.pdf

Anna Bartko-Malinowska, O nieistniejących kościołach zamoyskich

2020-12-27 16:40316.57 KB
tom127_09.pdf

Stanisław Cieślak SJ, Ks. arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1972 roku

2020-12-27 16:40320.30 KB
tom127_10.pdf

Roland Prejs OFMCap, Wybitne postacie krośnieńskich kapucynów

2020-12-27 16:40294.29 KB
tom127_11.pdf

Agnieszka Szmerek, Św. Józef Kalasancjusz i początki Zakonu Szkół Pobożnych – obchody jubileuszowe

2020-12-27 16:40262.23 KB
tom127_12.pdf

Krzysztof Kaczmarski, Działania Służby Bezpieczeństwa wobec klasztoru OO. Kapucynów w Krośnie w latach 1981-1989

2020-12-27 16:40485.25 KB
tom127_13.pdf

Marceli Kosman, Rec. T. Kempa, „Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku Reformacji do końca XVII wieku”

2020-12-27 16:41277.71 KB
tom127_14.pdf

Marceli Kosman, Rec. K. R. Prokop, „Biskupi Ordynariusze diecezji na ziemiach litewskich i białoruskich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do czasów I wojny światowej). Wilno – Żmudź – Inflanty – Smoleńsk – Mohylów – Mińsk – Wigry – Sejny (Augustów) – Janów Podlaski”

2020-12-27 16:41267.96 KB
tom127_15.pdf

Roman Kawecki, Rec. Ks. M. M. Grzybowski, L. Zygner, „Episkopat płocki w latach 1075-2015. 940 lat istnienia diecezji”

2020-12-27 16:41264.01 KB
tom127_16.pdf

Stanisław Cieślak SJ,Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła, Warszawa 20 IV-21 IV 2017

2020-12-27 16:41238.36 KB
tom127_17.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 16:41257.63 KB
Powered by Quick.Cms