Tom 128

2017 rok

NazwaDataRozmiar
tom128_00.pdf

Tom 128

2020-12-27 16:41191.05 KB
tom128_01.pdf

Monika Dudka, Dyplomaci Władysława Jagiełły w Stolicy Apostolskieji

2020-12-27 16:41712.95 KB
tom128_02.pdf

Seweryn Pauch, Ślady dołkowe na portalach kościołów gotyckich Polski północnej

2020-12-27 16:41262.74 KB
tom128_02a.pdf

KOLOR - Ślady dołkowe

2020-12-27 16:4324090.50 KB
tom128_03.pdf

Bożena Grabowska, „Iam seges est ubi Troia fuit”. Inskrypcje z nieistniejącej sali klasztoru cystersów w Bledzewie

2020-12-27 16:4414178.96 KB
tom128_04.pdf

Grzegorz Jacek Brzustowicz, Sędziowie i prokuratorzy skład komisji sądowych rozpatrujących zachodniopomorsko-brandenburski spór z przełomu XV/XVI w., dotyczący przynależności państwowej Granowa na Ziemi Choszczeńskiej

2020-12-27 16:44292.11 KB
tom128_05.pdf

Przemysław Kaleta, Proces o obrazę papieża Urbana VI w świetle historiografii

2020-12-27 16:44273.73 KB
tom128_06.pdf

Wojciech Mleczko CR, Ks. Kajsiewicz i Zmartwychwstańcy wobec duchowieństwa uczestniczącego w Powstaniu Styczniowym

2020-12-27 16:44371.62 KB
tom128_07.pdf

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, Kasata klasztoru Trynitarzy w Krotoszynie oraz losy jego kulturowego dziedzictwa

2020-12-27 16:44350.82 KB
tom128_08.pdf

Dorota Jasińska, Kaplica św. Małgorzaty w Krakowie

2020-12-27 16:4838646.35 KB
tom128_09.pdf

Waldemar Witold Żurek SDB, Kościół Świętego Michała Archanioła w Iwieńcu w diecezji pińskiej w 1933 roku

2020-12-27 16:48202.51 KB
tom128_10.pdf

Jerzy Gorzelik, Kult autentyczności i powrót do słowiańskich korzeni. Projekt rzeźbiarskiej dekoracji katedry Chrystusa Króla w Katowicach a mit cyrylo-metodiański

2020-12-27 16:48193.10 KB
tom128_11.pdf

Łukasz Włodarski, Działalność księdza prefekta Szczepana Soszyńskiego w Przasnyszu w świetle dokumentów urzędu bezpieczeństwa

2020-12-27 16:48151.14 KB
tom128_12.pdf

Michał Białkowski, Początki odnowy posoborowej w Kościele katolickim w Polsce (do 1972 roku). Zarys wybranych problemów

2020-12-27 16:48358.91 KB
tom128_13.pdf

Radosław Krajniak, Rec. Kilka uzupełnień i sprostowań do książki Tomasza Pietrasa o przedstawicielach rodziny Oporowskich herbu Sulima

2020-12-27 16:48143.45 KB
tom128_14.pdf

Ks. Michał Sołomieniuk, Rec. Ks. Dariusz Majewski (red.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza

2020-12-27 16:48117.51 KB
tom128_15.pdf

Marceli Kosman, Rec. M. Inglot S. J., How the Jesuits surviveded their Suppression. The Society of Jesus in the Russian Empire (1773-1814)

2020-12-27 16:48145.18 KB
tom128_16.pdf

Marceli Kosman, Rec. Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii. Poland and the Holy See – 1050 Years of History

2020-12-27 16:48133.34 KB
tom128_17.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 16:48968.98 KB
Powered by Quick.Cms