Tom 129

2018 rok

NazwaDataRozmiar
tom129_00.pdf

Tom 129

2020-12-27 16:48188.15 KB
tom129_01.pdf

Jakub Parol, Spory cystersów sulejowskich i norbertanów witowskich w XIII i XIV w.

2020-12-27 16:48449.94 KB
tom129_02.pdf

Grzegorz Jacek Brzustowicz, Próba identyfikacji nazw „Bronyk” I „Brysk”, w związku z interwencją margrabiego brandenburskiego Zygmunta Luksemburskiego przeciwko Bartoszowi z Odolanowa w latach 1381-1382

2020-12-27 16:48343.20 KB
tom129_03.pdf

Michał Hirsch, Działalność Antonio Pucciego jako kardynała protektora Polski w świetle dziennika podróży do Włoch 1540-1541 Jana z Ocieszyna Ocieskiego

2020-12-27 16:48490.81 KB
tom129_04.pdf

Przemysław Nowogórski, Lokacja Zakliczyna nad Dunajcem w 1558 r.

2020-12-27 16:48283.90 KB
tom129_05.pdf

Tadeusz M. Trajdos, Mieszczaństwo ze Spisza w szeregach bractwa św. Zofii przy kościele św. Marka w Krakowie

2020-12-27 16:48697.20 KB
tom129_06.pdf

Roman Pelczar, Miejsce duchowieństwa rzymskokatolickiego i służby kościelnej wśród kadry nauczycielskiej szkół ludowych Galicji w latach 1774-1873

2020-12-27 16:493559.60 KB
tom129_07.pdf

Joanna Kumor-Mielnik, Folwark w Mętowie jako własność lubelskiego konwentu oo. Dominikanów w XVIII i XIX wieku

2020-12-27 16:49420.96 KB
tom129_08.pdf

Eugeniusz Niebelski, Dominikanin Kandyd Zielonko i jego życie pod policyjnym nadzorem w Orenburgu w wieku XIX

2020-12-27 16:5017655.05 KB
tom129_09.pdf

Magdalena Młodawska, Marcin Starzyński, Władysława Łuszczkiewicza studia nad architekturą i sztuką cystersów polskich

2020-12-27 16:5654712.29 KB
tom129_10.pdf

Andrzej Giza, Życie za chińskim murem – kultywowanie tradycji katolickiej w polskiej kolonii w Harbinie na przełomie XIX i XX w.

2020-12-27 16:56297.31 KB
tom129_11.pdf

Mariusz Nowak, Religijność ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w drugiej połowie XIX i XX wieku (do 1939) – wybrane problemy

2020-12-27 16:56377.20 KB
tom129_12.pdf

Andrzej Edward Godek, Piotr Matoga, Historia organów w krakowskim kościele pw. Św. Tomasza w latach 1621-2017

2020-12-27 16:561883.77 KB
tom129_13.pdf

Piotr Kamiński, Sodalicja Mariańska uczennic I Liceum im. A. Mickiewicza we Lwowie prowadzona przez O. Teofila Tyrankiewicza

2020-12-27 16:561115.12 KB
tom129_14.pdf

Adam Kubasik, Postawa metropolity Andrzeja Szeptyckiego wobec skomplikowanych stosunków polsko-ukraińskich w latach 1918-1944

2020-12-27 16:56377.49 KB
tom129_15.pdf

Grzegorz Chajko, Życie codzienne i religijno-moralne w parafiach wiejskich Biłka Szlachecka oraz Dołżanka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego na łamach ogłoszeń duszpasterskich z lat 1942-1945

2020-12-27 16:56330.45 KB
tom129_16.pdf

Michał Białkowski, Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1972-1978. Zarys wybranych problemów

2020-12-27 16:56586.80 KB
tom129_17.pdf

Marceli Kosman, Rec.: R. Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1556-1773, Studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej

2020-12-27 16:56217.23 KB
tom129_18.pdf

Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła, Nowe Opole k. Siedlec, 5-6 IV 2018

2020-12-27 16:56247.41 KB
tom129_19.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 16:56278.71 KB
Powered by Quick.Cms