Tom 132

2019 rok

NazwaDataRozmiar
tom132_00.pdf

Tom 132

2020-12-27 16:58128.58 KB
tom132_01.pdf

Michał Kulpa, Wokół czternastowiecznego żywota św. Jacka. Kilka zagadnień źródłoznawczych

2020-12-27 16:58782.96 KB
tom132_02.pdf

Łukasz Kąś, Konflikty benedyktynów jeżowskich z opatami lubińskimi w XV i XVI wieku w świetle kroniki klasztornej Bartłomieja z Krzywinia

2020-12-27 16:58259.81 KB
tom132_03.pdf

Ks. Grzegorz Kublin, Dwa niedrukowane dokumenty dotyczące raciborskiej dominikanki Agnieszki

2020-12-27 16:58245.21 KB
tom132_04.pdf

S. Barbara Bonar CHR, Marcin A. Klemenski, Nieznane źródła do dziejów zakonu kanoników regularnych od pokuty – wykazy przełożonych generalnych oraz prepozytów-infułatów klasztoru w Widzieniszkach – edycja źródłowa

2020-12-27 16:58325.54 KB
tom132_05.pdf

Olgierd Lenczewski, Polskie wypisy z najstarszej księgi pielgrzymów jerozolimskich – Navis peregrinorum (1561-1695)

2020-12-27 16:58288.68 KB
tom132_06.pdf

Sylwia Zydek, Grzech jako czynnik dezintegrujący życie społeczne tematem kaznodziejskich rozważań Antoniego Węgrzynowicza (1658-1721)

2020-12-27 16:58248.41 KB
tom132_07.pdf

Marian Surdacki, Opieka społeczna u protestantów w Polsce w XVI-XVIII wieku

2020-12-27 16:58552.24 KB
tom132_08.pdf

Wojciech Jerzy Górczyk, Prepozytura kanoników regularnych laterańskich w Krasnem na Mazowszu (1681-1819), fundacji Krasińskich herbu Ślepowron

2020-12-27 16:58654.49 KB
tom132_09.pdf

Szymon Maksymilian Wilk, Dzieje kultu Świętego Antoniego z Padwy w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku

2020-12-27 16:58343.54 KB
tom132_10.pdf

Stanisław Maj, Biskup Michał Korczyński – zapoznany sługa Chrystusa. Szkic biograficzny

2020-12-27 17:08109071.19 KB
tom132_11.pdf

Michał Białkowski, Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku

2020-12-27 17:09939.13 KB
tom132_12.pdf

Jacek Piotrowski CM, Zamknięcie małego seminarium w Krakowie prowadzonego przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1945-1962

2020-12-27 17:09291.86 KB
tom132_13.pdf

Ks. Paweł Kummer, Oczekiwania Kardynała Karola Wojtyły wobec duszpasterskiego synodu archidiecezji krakowskiej (1972-1979)

2020-12-27 17:09338.89 KB
tom132_14.pdf

Ks. Tomasz Błaszczyk, Tak zwana postulatura pallotyńska procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny Kowalskiej

2020-12-27 17:09593.05 KB
tom132_15.pdf

Joanna Brzegowy, Z Rudomina do Shuntehfu. Życie misyjne we wspomnieniach ks. Franciszka Arciszewskiego CM (1910-2006) – przyczynek do dziejów prefektury apostolskiej Zgromadzenia Misji w północnych Chinach

2020-12-27 17:095069.03 KB
tom132_16.pdf

Noty o autorach / Spis treści

2020-12-27 17:091153.25 KB
tom132_17.pdf

Wkładka kolor

2020-12-31 11:4516016.18 KB
Powered by Quick.Cms